Izložba ukrasno-uporabnih predmeta Zadruge “Slap” Učeničkog doma Karlovac

Pozivamo vas na izložbu ukrasno-uporabnih predmeta Zadruge “Slap” Učeničkog doma Karlovac. Otvorenje izložbe održat će se 15. 5. 2019. godine u 19 sati u Izložbenom salonu “Ljudevit Šestić” Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac. Organizator događanja je Učenički dom Karlovac. Postav možete razgledati od 13. 5. do 13. 6. 2019. godine.

Cilj rada Učeničke zadruge “Slap” je primjerenim metodičkim postupcima, pod vodstvom odgajatelja/ice – mentora, omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada te povezivanje sekcija učeničke zadruge sa udrugama i ustanovama naše lokalne zajednice s ciljem uključivanja učenika u način rada i stjecanje iskustava u odabranom zanimanju.
Namjena Zadruge je razvijanje i njegovanje radnih navika, radnih vrijednosti i stvaralaštva, odgovornosti, inovativnosti, poduzetnosti, snošljivosti i potrebe za suradnjom; omogućavanje stjecanja, produbljivanja, proširivanja i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada; razvijanje svijesti o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkoga stvaralaštva; profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika te stvaranje preduvjeta / pretpostavki za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini; razvijanje svijesti o mogućnostima, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.
Rad Zadruge realiziran je kroz aktivan rad tijekom cijele školske godine, u okviru šest izbornih programa / sekcija slobodnih aktivnosti radno-tehničkog karaktera (novinarska, maketarska, likovna, keramičarska, fotosekcija i informatička), kroz organiziranje edukativnih/ kreativnih radionica, sudjelovanjem na smotrama učeničkog stvaralaštva (izložbe, smotre učeničkog zadrugarstva, Regionalne i Državne domijade), organiziranjem izložbi u Domu i van njega te kroz stručno usavršavanje voditelja i učenika. Nastavi čitati Izložba ukrasno-uporabnih predmeta Zadruge “Slap” Učeničkog doma Karlovac