Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

Karlovac, 11. 5. 2022.
Ur. br.: 161/22

Temeljem članka 20. Statuta, članka 24. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i članka 6. – 10. Pravilnika o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ ravnateljica Jasmina Milovčić, viša knjižničarka upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE) KANDIDATA

za radno mjesto voditelj/ica računovodstva
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ http:/www.gkka.hr/ i na oglasnoj ploči Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Ljudevita Šestića 1, Karlovac dana 27. travnja 2022. godine

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u petak, 20. 5. 2022. s početkom u 9,30 sati, adresa: Grad Karlovac, Velika vijećnica gradske uprave, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac.

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Kandidat koji ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.
Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 17 prijava u roku propisanom natječajem.

Literatura za pismenu provjeru:
1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
3. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22 )
5. Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19)
6. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)

Pisani test se sastoji iz dva dijela.
Prvi dio: poznavanje računovodstvenih propisa.
Drugi dio: poznavanje propisa o knjižničnoj djelatnosti.

Na usmeni dio razgovora bit će pozvani kandidati koji točno odgovore na više od 50% pitanja svakog pojedinog dijela testa.

Ova obavijest objavljuje se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.

Za Povjerenstvo:
Jasmina Milovčić, viša knjižničarka

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za radno mjesto voditelj/ica računovodstva.pdf