Djelatnici knjižnice

RAVNATELJICA Jasmina Milovčić, viši knjižničar ravnateljica@gkka.hr
ODJELI
Informativno posudbeni odjel informativni@gkka.hr
Lidija Šajatović, diplomirani knjižničar
Sanja Graša, diplomirani knjižničar
Rajka Trupković, pomoćni knjižničar
Vesna Čačković, pomoćni knjižničar
Višnja Sertić, pomoćni knjižničar
Mirjana Vujašković, pomoćni knjižničar
Robert Badovinac, pomoćni knjižničar
Studijski odjel studijski@gkka.hr
Marina Kundić, diplomirani knjižničar
Nada Profozić, diplomirani knjižničar
Dječji odjel
Odjel za djecu i mladež djecji@gkka.hr
Marijana Keranović, diplomirani knjižničar
Dubravka Vaštuka, diplomirani knjižničar
Tatjana Basar, knjižničar
Odjel za djecu predškolskog uzrasta predskolski@gkka.hr
Jasna Lakner, knjižničar
Ivana Mihalić, odgojitelj
Odjel audiovizualne građe glazbeni@gkka.hr
Astrid Grobenski – Grgurić, diplomirani knjižničar
Danijela Čavlović, pomoćni knjižničar
 Zavičajni odjel zavicajni@gkka.hr
Rosana Mikulić, arhivist
Maja Žužak, diplomirani knjižničar
Aleksandra Mikić-Grginčić, diplomirani knjižničar
OGRANCI
Knjižnična stanica Švarča svarca@gkka.hr
Darko Srndović, diplomirani knjižničar
Knjižnica za mlade mladi@gkka.hr
Miroslav Katić, diplomirani knjižničar
Marinko Polović, diplomirani knjižničar
ZAJEDNIČKE SLUŽBE  info@gkka.hr
Tajništvo i pravna služba Željka Sukanec, tajnik-administrator
Služba financijskog poslovanja Adriana Baršić, voditelj računovodstva racunovodstvo@gkka.hr
Blaženka Bencetić, blagajnica
Informatička služba Mario Škrtić, sistem inženjer
Služba za
koordinaciju programa i usluga
Gabrijela Vine, knjižničar
Služba nabave,
obrade i zaštite knjižne građe
Inja Pavić, diplomirani knjižničar nabava@gkka.hr
 Martina Barišić, diplomirani knjižničar
Branka Bolfek, pomoćni knjižničar
Ivanka Ris, pomoćni knjižničar
Županijska matična služba Kristina Čunović, viši knjižničar maticna@gkka.hr
Bibliobusna služba Nataša Vojnović, diplomirani knjižničar bibliobus@gkka.hr
Željko Mavretić, knjižničar
Nikola Solomun, knjižničar
Središnja knjižnica Slovenaca u RH Vedrana Kovač Vrana, diplomirani knjižničar sloka@gkka.hr
Tehnička služba
Tehnička obrada knjiga Nada Car, knjigoveža
Služba održavanja Jadranka Damjanović, dostava, spremačica
Marinka Kućan, spremačica
Kristina Višnjić, spremačica
Ivana Vuković, spremačica
Operater na centrali Senija Rački, operater na centrali

 

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac