Aktivnosti

IZLOŽBE

Na Odjelu organiziramo prigodne i tematske izložbe kroz cijelu godinu. One se vežu uz blagdane, značajne datume, osobe ili određene teme.

RADIONICE

Organizirane radionice provode se s učenicima osnovnih škola i djecom predškolske dobi povodom značajnih blagdana, datuma ili obljetnica (Valentinovo, maškare, Uskrs, Božić, Nova godina, Međunarodni dan pismenosti, radionice vezane uz prava djeteta, ekologija…).

PROMOCIJE KNJIGA I SLIKOVNICA / SUSRETI S KNJIŽEVNICIMA I ILUSTRATORIMA 

Susreti s književnicima / ilustratorima se organiziraju prvenstveno da bi se ostvario direktan kontakt između autora i djece. Cilj ovih susreta je upoznavanje djece sa životom autora, njegovim radom i opusom. Kroz razgovor i interakciju s piscem, djeca dobivaju odgovore na svoja pitanja o piščevom životu i radu.

PREDAVANJA

Predavanja o određenoj temi ili problemu se provode kako bi se svim interesnim stranama u odgojno-obrazovnom procesu pomoglo kada naiđu na prepreku koju sami ne mogu razriješiti ili ako žele produbiti postojeće znanje nadogradnjom koju pruža gost predavač, stručnjak iz pojedinog područja znanosti ili umjetnosti. Namijenjena su djeci i roditeljima, odgajateljima, učiteljima, profesorima, a predavači su psiholozi, pedagozi, liječnici, defektolozi, ekolozi, i drugi stručnjaci vezani za odgoj i obrazovanje te psiho-fizički razvitak djece. Cilj ovih predavanja je produbljivanje znanja o pojedinoj temi ili problemu te nuđenje rješenja i izvora informacija o određenoj temi.

Program “ĐAČKI DANI”

Obuhvaća raznovrsne radionice koje organiziramo tijekom školskih praznika (zimski, proljetni, ljetni). Glavni cilj ovog programa je korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kreativnost, učenje i stjecanje novih znanja i vještina kao i razmjena.

Program “BEBE U KNJIŽNICI”

Program Bebe u knjižnici je aktivnost koja je namijenjena najmlađoj djeci korisnicima Odjela za djecu i mladež i njihovim roditeljima. Zajednički ciljevi su socijalizacija beba i roditelja međusobno, zajednička igra,druženje, upoznavanje novih prijatelja, upoznavanje prostora Knjižnice, fonda namijenjenog tom uzrastu, ali i putem predavanja stručnih osoba, edukacije i pomoći roditeljima u procesu odgoja.

Program “MLADI KNJIŽNIČARI”

Kroz educiranje o knjižničarskoj struci djeca usvajaju znanja o knjižnici i radu u njoj. Edukacijom ali i kroz praktični rad djeca se upoznaju s poslovima i prostorom knjižnice, sa zakonitostima struke, vrstom fonda te s načinom na koji bi se trebalo ophoditi s knjižnom građom.

Program „KLUB MLADIH ČITATELJA “

Program je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, a cilj mu je poticati ljubav prema čitanju i pisanoj riječi te stvaranje navike čitanja i prezentiranja pročitanog. Kroz debatu o pročitanom potiče se govorno izražavanje i kreativno razmišljanje.

Program za poticanje darovitosti kod djece “ARSLUSUS”

Tijekom cijele školske godine učenici osnovnih škola i u slobodno vrijeme imaju mogućnost aktivno sudjelovati na različitim edukativnim, tematskim i prigodnim radionicama, te na taj način stjecati i usavršavati niz novih znanja i vještina. Na radionicama se njeguje urođena kreativnost, a zatim i potiču te razvijaju neki njeni novi načini i oblici.

Program “ČITAMO BAJKE I PRIČE (IZ BAJKOMATA)”

Literarno-likovni program za obitelj koji se provodi s djecom višeg predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Sudionici su i roditelji, baka, djed… Cilj programa je zajedničko druženje u knjižnici te usvajanje jezično-govornih, predčitalačkih i čitalačkih navika i vještina djece kroz čitanje, igru i zabavu. Slušajući bajke i priče djeca obogaćuju razinu komunikacijskih sposobnosti, uče pozitivne ljudske vrijednosti te dobivaju ideje za kreativno izražavanje.

Program “CRTOM I BOJOM DO SLIKE”

Ovaj edukativno-likovni program namijenjen je djeci školskog uzrasta s ciljem upoznavanja s osnovama likovne umjetnosti te mogućnošću likovnog izražavanja na određenu temu. Poznato je da likovne aktivnosti kroz upotrebu raznolikih likovnih materijala i tehnika potiču kod djece samopouzdanje, radoznalost, želju za istraživanjem i eksperimentiranjem, utječu na bolju koncentraciju i u drugim aktivnostima a posebno je značajan razvoj vlastitog mišljenja, kreativnosti te usvajanje likovnih vještina.

Dramsko-scenski program “MALI GLUMCI”

Dramsko – scenske radionice provode se kontinuirano s djecom školskog uzrasta. Pripremaju se kazališne predstave i igrokazi. Cilj ove sekcije je razvijanje govornih vještina i kreativnog izražavanja te poticanje samopouzdanja kod djece.

Kreativni program za predškolce “VESELOPRSTIĆI”

Djeca predškolske dobi, u pratnji jednog roditelja, imaju mogućnost aktivno sudjelovati na različitim edukativnim, tematskim i prigodnim radionicama, te na taj način poticati kreativnost. Na radionicama se koriste raznovrsni materijali, a različitim tehnikama i novim vještinama potiče se razvoj fine motorike šake kao preduvjet pisanju.

Program “ČITAJMO ZAJEDNO!”

Čitanje je namijenjeno djeci predškolskog i školskog uzrasta, posebno u vrijeme važnijih dana u godini i blagdana (Uskrs, Božić, Nova godina…), radi poticanja čitalačkih vještina i kreativnog pisanja.

Program “IGRAJMO SE ZAJEDNO!”

Aktivnost Igrajmo se zajedno ! usmjerena je na socijalizaciju i druženje djece, roditelja, baka i djedova kroz igranje starih i novih društvenih igara (šah, domino, bingo…).

KVIZOVI

Kvizovi se na Odjelu za djecu i mladež organiziraju u suradnji sa školama i vrtićima te su obično koncipirani kao kvizovi znanja. Cilj je poticanje čitanja, upoznavanje i obrada zanimljive teme na originalan način, kao i samostalnost u procesu usvajanja znanja.

GLEDANJE FILMOVA

Gledanje filmova je aktivnost koja je povezana s provedbom školskog programa. Gledaju se igrani i animirani filmovi koji su povezani sa školskom lektirom. Predavanje na određenu temu proširi se kvalitetnim dokumentarnim filmom na temu izlaganja (npr. dokumentarni filmovi uz predavanja iz ciklusa Nacionalni parkovi RH). Cilj je nadopunjavanje postojećeg znanja te nadogradnja načina pružanja informacija kroz filmsku građu.

ORGANIZIRANI POSJETI

Posjete dječjih vrtića i škola tijekom cijele godine, a posebno u vrijeme Mjeseca knjige, trajanja tematskih izložba i značajnih datuma

PRETRAŽIVANJE INTERNETA

Pretraživanje interneta jedna je od suvremenih potreba u postupku pronalaženja dostatnih informacija pri procesu obrazovanja (pisanje zadaća, izrada referata, seminarskih radnji…). Zajednički ciljevi su zadovoljenje prava djece na pravovremenu, kvalitetnu i dostatnu informaciju.

IGRANJE IGRICA NA RAČUNALU

Jedna od aktivnosti je igranje edukativnih, misaonih, logičkih i strateških igrica na računalu. Zajednički ciljevi su razvijanje koncentracije, usvajanje pravila novih igara, tolerancija i druženje, te povećavanje broja novih korisnika, kao i produljenje njihovog boravka u prostoru Odjela za djecu i mladež.

Ljudevita Šestića 1, Karlovac