Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je usluga kojom se iz knjižnica u zemlji pribavlja knjižnična građa koju ne posjeduje Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”. Usluga je namijenjena članovima Knjižnice radi njihova znanstvenog i stručnog rada ili usavršavanja. Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje se posudba knjiga i kopiranje članaka iz fondova Knjižnice.
Međuknjižničnu posudbu građe iz inozemstva obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice ili se ne reprografira, kao što su stare i rijetke knjige, referentne publikacije, pojedinačni brojevi časopisa i neknjižna građa.
Međuknjižničnu posudbu za potrebe članova Knjižnice obavlja Studijski odjel, a građa se može koristiti samo u prostorima Studijske čitaonice.
Korisnik mora znati naslov i autora djela, a građa se naručuje u tiskanom obliku.
Fotokopije članaka ostaju u vlasništvu naručitelja. Korisnik građu smije koristiti samo za potrebe osobnog rada te privatno korištenje.

Rok korištenja je mjesec dana.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske ostvaruje se bez naknade. Posebni uvjeti međuknjižnične posudbe se naplaćuju.

Kontakt:
Studijski odjel
047/412 377 (k. 114)

Ljudevita Šestića 1, Karlovac