Članci o Domovinskom ratu iz časopisa “Svjetlo”

1991. (4)
1. Mihalić, Slavko. Karlovac za obranu

1992. (1-2)
1. Pavličić, Pavao. Zapadni Križ, str. 1 – 2
2. Maroević, Tonko. Šibenik – Karlovac, str. 3 – 4.
3. Cvitanović, Vladimir. Ratna razaranja Medicinskog centra Karlovac u 1991. godini, str. 29 – 31.
4. Borčić, Boris. Bojni otrovi – opasnost upotrebe u Karlovcu u ovome ratu, str 32 – 33.

1993. (1-2)
1. Pavić, Radovan. Geostrategija karlovačkih vrata, str. 1 – 6.
2. Mirić, Milan. Rat treba dobiti humano projektiranim mirom, str. 7 – 8.

1993. (3-4)
1. Kruhek, Milan. Velike hrvatske povijesne obljetnice: 1493. – 1993., str. 2 – 10.
2. Gerovac, Goran. Strah od jeseni, str. 11.
3. Mužar, Marinka. Karlovac – ranjeni grad, str. 12 – 14.

1994. (1-2)
1. Plevnik, Danko. Hrvatska od “totalitarizma mira” do “demokratizma rata”, str. 2 – 6.
2. Žerjavić, Vladimir. Beogradska verzija raspada Jugoslavije, str. 7 – 10.
3. Lukšić, Irena. Zapisi o već viđenom, str. 11 – 15.
1996. (1-2)
1. Gerovac, Goran. Marija Hrsan vodila je dnevnik o 1300 dana okupacije Brežana, str.9 – 20.

1998. (3-4)
Cvitanović, Hrvoje. Vojni liječnici u Karlovcu s posebnim osvrtom na Domovinski rat, str. 159-163.

1999. (1 – 2)
1. Adamec, Borislav. U ime oca i sina, str. 15 – 19.
2. Ćapin, Ljubomir. Razminiranje u Karlovačkoj županiji, str. 96 – 131.

2005. (1-2)
1. Halovanić, Dubravko. Srcem za slobodu, str. 7 – 15.
2. Brlečić, Rudolf Mihael. Priznanje i poruka braniteljima povodom 10. obljetnice Oluje, str. 16 – 19

2005. (3-4)
1. Laić, Mijo. Rat je počinjao i u Karlovcu: da li smo bili spremni?, str. 135 – 141.
2. Halovanić, Dubravko. Borbena akcija “Logorište”, str. 142 – 158.
3. Grba-Bujević, Maja, Strikić, Nedjeljko. Hitna medicinska pomoć u Karlovcu, str. 159 – 166.

2006. (1-2)
1. Halovanić, Dubravko. Muzejska zbirka naoružanja Domovinskog rata na Turnju, str. 201 – 212.

2007. (1-2)
1. Katušin, Nedjeljko. 137. brigada ZNG HV Duga Resa, 126 – 132.
2. Halovanić, Dubravko. Karlovačka županija u Domovinskom ratu, str. 133 – 163.

2007. (3-4)
1. Županić, Zvonimir. Karlovačka 129. brigada ZNG Republike Hrvatske, str. 144 – 153.
2. Štajduhar, Ivan. Josipdolsko primirje 1991. godine, str. 154 – 158.
3. Janči, Luka. O osvajanju vojnog skladišta JNA “Jamadol” 1991, str. 159 – 165.
4. Radešić, Berislav. Zauzimanje skladišta Jamadol u Karlovcu 1991., str. 166 – 170.

2008. (1-2)
1. Katušin, Nedjeljko. Prinos proučavanju borbene akcije “Logorište”, str. 102 – 138.

2008. (3-4)
1. Barić, Martin. Žrtve rata – demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu 1991. – 1995., str. 135 – 162.
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/str18.html
2. Pulez, Željka. Ratni zločin na Kamenskom, str. 163 – 169.

2009. (1-2)
1. Ogorec, Marinko. Geostrateški i vojno-politički položaj Karlovca u Domovinskom ratu, str. 128 – 138.
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/ogorec.pdf
2. Tomačić, Josip. Interventna satnija zbornog područja Karlovac i 110. brigade HV-a na Kapeli 1994. godine, str. 139 – 149.
3. Cvitanović, Hrvoje. Ustrojstvo ratnog zdravstva na karlovačkom području, str. 150 – 157.
4. Rapić, Mirica. Karlovački liječnici opće medicine u Domovinskom ratu, str 158 – 193.
5. Cvitanović, Vladimir. Spomen hrvatskim vitezovima 8. studenog 2008. u Draganiću, str. 194 – 206.
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/vitezovi%20pgonuli%20u%20draganicu.pdf

2009. (3-4)
1. Maleš, Milan. Kronologija zbivanja na karlovačko-kordunskom bojištu u Domovinskom ratu, str. 124 – 253.
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/ratkronika.pdf
2. Halovanić, Dubravko. Borbena akcija “Logorište”: 2. dio, str. 283 – 296.

2010. (1-2)
1. Stišćak, Mario. Sudjelovanje 3. bojne 2. GBR u borbenoj akciji “Logorište”, str195 – 204.
2. Katušin, Nedjeljko. Reagiranje na članak Dubravka Halovanića Borbena akcija Logorište 2. dio, str. 227 – 231.
3. Sviličić, Josip. O napisu “Borbena akcija Logorište-2. Dio, str. 232 – 240.

2010. (3-4)
1. Koren-Željkova, Ljubica. Hrvatska ujesen 1991., str. 69

2011. (1-2)
1. Bastijančić, Marijan. Ustrojavanje podstožernih topničkih postrojbi pri 4. OZ Karlovac HV: (1. dio), str. 79 – 94.

2011. (3-4)
1. Maleš, Milan. Borbena akcija Logorište 1991. godine na karlovačko-kordunskom bojištu, str. 50 – 65.
2. Dugi, Hrvoje. Trg 129. brigade HV-a u Gornjem Mekušju, str. 130 – 132.
3. Mikšić, Berislav. Socijalna situacija u Karlovcu i okolici od 1. kolovoza do 31. prosinca 1993., str. 73 – 76.

2012. (1-4) .
1. Borbena akcija Logorište: osvrt na okrugli stol “Borbena akcija Logorište” održan 11. prosinca 2011.godine i članak brig. Milana Maleša “Borbena akcija Logorište 1991. godine na karlovačko – kordunskom bojištu” objavljen u “Svjetlu” 3-4, 2011., str. 102 – 110.
2. Bastijančić, Marijan. Ustrojavanje podstožernih topničkih postrojbi pri 4. OZ Karlovac HV-a: (2. dio), str. 111 – 129.
3. Dugi, Hrvoje. Trg 129. brigade HV-a u Gornjem Mekušju, str. 130 – 132.

2013. (1-4)
1.Brlečić, Rudolf Mihael. Operativna grupa Lika, str. 113 – 121.

2014. (1-2)
1. Maleš, Milan. Postrojbe i ljudstvo s područja općine Ozalj u Domovinskom ratu 1990. – 1996., str. 89 – 107.
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/males.pdf
2. Pulez, Željka. Zašto se (još uvijek) šuti o ratnim zločinima, str. 108 – 113.

2014. (3-4)
1. Brlečić, Rudolf Mihael. Prijedlog sadržaja za eduka ciju učenika osnovnih škola o Domovinskom ratu, str. 47 – 76.

2015. (1-2)
1.Ivica Sečen: O barjaku iliti kako „domoljubni“ Hrvati cijene svoja državna znamenja , str. 30-36
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/secen.pdf
2. Milan Maleš i Vladimir Cvitanović: Domobranstvo kao sastavnica Hrvatske vojske u Domovinskom ratu 1990. – 1996, str. 89-128
http://www.matica-hrvatska-karlovac.hr/males1.pdf

2015. (3-4)
1. Brlečić, Rudolf Mihael. Borba protiv pete i šeste neprijateljske kolone, str. 83-100

Ljudevita Šestića 1, Karlovac