Novo u Zavičajnoj zbirci

MAJETIĆ, Goran
Karlovačka tamburaška čarolija : 70 godina Karlovačkog tamburaškog orkestra
Izdavač: Karlovački tamburaški orkestar
Godina: 2017.
Uvez: meki

Monografija Karlovačka tamburaška čarolija svjedoči o bogatoj povijesti Društva, plodonosnom kulturno-umjetničkom radu, vrijednim nagradama i priznanjima te zanosu, predanosti, znanju i vještini brojnih članova društva u predstavljanju i promicanju glazbene, a napose tamburaške, čarolije.

KARLOVAČKA županija = Karlovac county
Izdavač: Scribo PR j.d.o.o.
Godina: 2017.
Uvez: meki

 

 

 

Istražite Karlovačku županiju – srce Hrvatske bogato prirodnim kreacijama koje se spominju u najljepšim hrvatskim bajkama. Zaputite se biciklističkim stazama i otkrijte čari aktivnog boravka u prirodi, zaplivajte kristalno čistim rijekama i zakoračite u prijestolnicu kulture i bogate gastronomske ponude. Uživajte u izvrsnim vinskim rapsodijama uz predivne poglede na povijesne utvrde i zaboravite na vrijeme. Krenite šarolikim putevima i probudite znatiželju u srcu Hrvatske.

ROŽMAN, Morana
Rječnik karlovačkog urbanog plemena – tematski rječnik
Izdavač: Paviljon Katzler
Godina: 2017.
Uvez: meki

 

 

S namjerom očuvanja starog karlovačkog jezika autorica se odlučila na izdavanje drugog proširenog izdanja Rječnika karlovačkog urbanog plemena. Dugogodišnje, marljivo skupljane bilježaka uz tumačenje karlovačkog leksika otvaraju čitatelju put u brojne specifične pojmove, situacije i događaje zavičajne intime.

SPELEOLOGIJA
Izdavač: Zagreb : Planinarsko društvo sveučilišta Velebit
Godina: 2017.
Uvez: meki

 

 

 

Knjiga Speleologija ima cilj obuhvatiti sve teme i potrebna znanja onima koji će se u nekom trenutku svog života baviti speleologijom. obrađen je široki spektar tema: od onih inicijalnih koje se bave odijevanjem i kretanjem u prirodi, preko stručnih speloloških tema poput opremanja vertikala i topografskig snimanja, sve do znanstvenih tema čiji je sastavni dio i istraživanje speleoloških objekata.

SLAVA preporoditeljem ; nacrt [naslovne stranice] Nikole Mašića
Izdavač: U Zagrebu : Naklada Odbora za proslavu pedesetogodišnjice preporoda hrvatske književnosti
Godina: 1885.
Uvez: meki
Napomena: na početku publikacije je presavijeni list s grafičkim prikazom najznačajnijih Iliraca

 

 

Specijalni broj Ilirskog lista “Slava preporoditeljem!” povodom pedesetogodišnjice početka Ilirskog preporoda. Knjiga bez izvornog uveza. T. Smičiklas – Ljudevit Gaj do god. 1835., M. Grlović – Muževi ilirske dobe, I. Trnski – Slava i Slovencem, N. Kokotović – Jabuka, crtica iz seoskoga života, J. Kozarac – Priča rodu mome, J. Sisolski (pseu. Eugen Kumičić) – Na morskoj obali, K.Š. Gjalski – Od prvih mučenika. Sadrži i stihove M. Bana, M. Bogovića, S. Ilijaševića, I. Kukulevića Sakcinskog, M. Nedića, I. Okrugića… te kraće prigodne sastave niza tadašnjih istaknutih domaćih ljudi.

LASZOWSKI, Emilij
Hrvatske povjesne gradjevine : mjestopisni i povjesni opisi gradova, kula, samostana, crkava i drugih povjesnih gradjevina domovine Hrvata
Izdavač: Nakladom autora
Godina: 1902.
Uvez: meki
Napomena: 10 svezaka

 

Među glavnim dostignućima njegovih »mjestopisa« prvi je svezak nedovršene edicije Hrvatske povjesne građevine (1902), u kojoj je, u suradnji s J. Barlèom, V. Deželićem st. i M. Šenoom, objavio tridesetak opisa gradova, samostana, crkava i utvrda.
Prizorima iz objektiva Laszowskog suprotstavlja se današnje stanje građevina uz povijesno geografske navode, pretežno iz njegovog djela Hrvatske povijesne građevine, u kojem upozorava na zanemarivanje i propadanje kulturnih dobara. Stari grad Ozalj i Veliki Tabor su pozitivni primjeri revitalizacije te ih kao takve treba promovirati, no dio hrvatske baštine nažalost je nepovratno izgubljen, a kulturni krajolik bitno promijenjen.

DVADESETA obljetnica Veleučilišta u Karlovcu : (1997. – 2017.)
ISBN 97789537343934
Izdavač: Veleučilište u Karlovcu
Godina: 2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 159

Fotomonografija povodom 20 godina osnutka Veleučilišta u Karlovcu.

GRŠIĆ, Dragica
FRANJEVCI : Učitelji u karlovačkim školama
ISBN 9789537735128
Izdavač: Državni arhiv u Karlovcu
Godina: 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 228

 

Knjiga je nastala na temelju istraživanja i proučavanja arhivskih zapisa čuvanih u Državnom arhivu u Karlovcu. Autorica knjige cijeli svoj život brojnim je naraštajima nastojala približiti povijest kao niz neprekidnih događaja i promjena koji nas dovode do spoznaje o razvoju svega što nas okružuje. Profesorica Gršić ovim istraživanjem otvara neke gotovo zaboravljene stranice prošlosti karlovačkog školstva i knjiga slikovito opisuje doba franjevaca učitelja u karlovačkim školama u vremenu od sredine 17. stoljeća do 1880.godine.

ŠEGRT, Viktor
TRČKA SKVRŽULJA : (Perdix perdix L.) : Obnova populacije ispuštanjem i gospodarenje prirodnom populacijom
ISBN 978-953-59526-0-2
Izdavač: Vl. naklada
Godina: 2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 111

Dr. sc. Viktor Šegrt nakon proteka više od pola stoljeća i posljednje detaljne knjige o trčki skvržulji ili poljskoj jarebice (Perdix perdix L.) inženjera Dušana Srdića daje konkretan uvid o problematici pada populacije ove izvorne poljske koke u Republici Hrvatskoj te praktične načine kako pristupiti obnovi njezinog fonda ispuštanjem na područjima gdje je nekada obitavala uz načine gospodarenje prirodnom populacijom gdje ona još postoji.

PLEVNIK, Danko
ONAJ ŠTO PIŠE : kronika moga vremena
ISBN 9789537782566
Izdavač: Plejada
Godina: 2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 239

 

Ova zanimljiva i napeta autobiografska „kronika“ donosi samo dio odgovora na pitanje tko je Danko Plevnik. Cjelovit odgovor pruža jedino njegovo ukupno djelo, a ono je iznimno opsežno i raznovrsno.  Plevnik je  novinar, kolumnist, publicist, znanstvenik, koji je pisao za 60-ak novina i časopisa, objavio 24 knjige, a njegovi su prilozi uvršteni u 15 zbornika. Plejada objaljuje knjigu u biblioteci POLITIKA KAO SUDBINA, u kojoj su objavljeni i autobiografski zapisi i sjećanja velikih hrvatskih novinara Tomislava Jakića i Drage Buvača.

 

FORENBACHER, Sergej
IZ VELEBITSKOG DNEVNIKA
ISBN 9789538017063
Izdavač: Libricon
Godina: 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 254

Najranije bilješke Sergej Forenbacher zapisivao je na papirima koji bi mu se našli pri ruci, a prvi dan svoje prve velebitske ture, dolazak i noćenje u planinarskoj kući pod Zavižanom u srpnju 1957. godine, zabilježio je na posljednjim, praznim stranicama Poljakovog Planinarskog vodiča po Velebitu. Tada je i započela ljubav između Sergeja Forenbahera i planine, koja će potrajati punih pola stoljeća. O njoj svjedoče sve opširniji i sve podrobniji zapisi u dnevnicima.

 

 

FRANZ VANIČEK i vojnokrajiška historiografija
ISBN9789536659449
Izdavač:Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
Godina:2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 392

 

Zbornik radova Znanstvenog skupa s međunarodnim djelovanjem održanog u Slavonskom brodu 23. i 24. listopada 2014. Franz Vaniček (1809. – 1894.) u svojoj osobi utjelovljuje mnoge elemente hasburškog pristupa vojnom organiziranju. Radio je kao profesor na Gimnaziji u Vinkovcima. Kao umirovllljeni profesor dobio je od državnih vlasti narudžbu da napiše povijest Vojne krajine. Zadatak je uspješno obavio te objavio povijest Vojne krajine u četiri opsežna sveska pod naslovom Specialgeschichte der Militärgrenze aus Originalquellen und Quellenwerken geschöpft (Beč, 1875.) Vaničekovo djelo ostalo je osnovnom literaturom za povijest Vojne krajine sve do danas.

 

BUTKOVIĆ, Mirko
VELIKI RAT NA SOČI I SLOVENSKI PRIMORCI U KARLOVCU
ISBN 9789535945901
Izdavač: Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac, Karlovac
Godina: 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 72

Knjiga želi prikazati značaj i utjecaj koji je na dolazak Slovenaca iz okolice Gorice u Karlovac imao tvorničar Andrija Jakil, Bojišnica na Soči od 1915. do 1917. i politička situacija od 1918. do 1941. u Italiji i Jugoslaviji.
Prikazana je i uloga karlovačke 96. pješačke pukovnije na Sočanskoj fronti.
U knjizi su uz povijesne podatke opisani detalji života slovenskih Primoraca i njihovih obitelji u Karlovcu.

 

STOLJEĆE NAKON LASZOWSKOG : ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA
ISBN: 9789537659417
Izdavač: Hrvatski državni arhiv
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 186

U ovoj publikaciji predstavljeni su radovi sa znanstveno-stručnog skupa koji je pod nazivom Stoljeće nakon Laszowskog održan u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu 28. studenog 2014. godine.

 

LJUDI 18. STOLJEĆA NA HRVATSKOM PROSTORU : OD PLEMIĆA I CRKVENIH DOSTOJANSTVENIKA DO TEŽAKA I RIBARA
ISBN 9789537840501
Izdavač: Hrvatski institut za povijest
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 772

Knjiga predstavlja pojedine društvene i profesionalne skupine koje su ostavile pečat na hrvatsku povijest 18. stoljeća. Osamnesto je stoljeće izabrano kao prijelomno razdoblje u razvoju društva. Monografija je zamišljena kao svojevrstan zbornik radova, tematski podjeljen na šesnaest cjelina u kojima se obrađuju društvene ili profesionalne skupine.

 

 

PRVI SVJETSKI RAT : VODIČ KROZ FONDOVE I ZBIRKE HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA
ISBN 9789537659370
Izdavač: Hrvatski državni arhiv
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 830

U sklopu programa obilježavanja stogodišnjice Prvoga svjetskog rata HDA je izdao Prvi svjetski rat : Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskog državnog arhiva. Kroz vodič se prate pojedinci: sudionici rata kao i civili, udruge, državne i vojne institucije. Za svaki fond/zbirku prikazani su osnovni podatci (signatura, naziv itd.), potom podatci o povijesti i nadležnosti subjekta koji je gradivo stvarao, a zasigurno najvažnije – podatci o sadržaju gradiva. Vodič je namijenjen istraživačima čiji je predmet interesa Prvi svjetski rat, ali i svim zainteresiranima za sudbinu pojedinca uhvaćena u vrtlog svjetskoga rata.

 

 

JARNEVIĆ, Dragojla
DOMORODNE POVIESTI
ISBN 9789537852276
Izdavač: Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 196

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac objavila je pretisak Domorodnih poviesti, jedinog djela Dragojle Jarnević objavljenog i rasprodanog za njezina života.

Domorodne poviesti tiskane su u Karlovcu u tiskari Ivana N. Prettnera 1843. godine. Djelo sadrži tri pripovijetke: Oba prijatelja, Žertve iz ljubavi i viernosti za domovinu i Povodkinje pod gradom Ozlom. U objavljenim pripovijetkama autorica veliča slogu, junaštvo, poštenje, ljubav i ponajviše ljubav prema domovini.

 

 

SVI RAKOVAČKI MATURANTI od 1882. do 2016.
ISBN 9789535579526
Izdavač: Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”Karlovac i Gimnazija Karlovac
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 271

Povodom 250. gimnazijskog obrazovanja u Karlovcu objavljeno je drugo (izmijenjeno i dopunjeno) izdanje knjige “Svi rakovački maturanti” koju je Nikola Perić objavio 1995. godine. Novo izdanje pripremljeno je u Gimnaziji, a objavljeno je u suradnji s Gradskom knjižnicom “Ivan Goran Kovačić”. Sadržaj prvog izdanja uspoređen je s podatcima iz imenika, školskih izvješća i matičnih knjiga pohranjenih u Državnom arhivu u Karlovcu. Popis maturanata dopunjen je imenima još gotovo 4000 maturanata koji su maturirali nakon 1995. godine, a popis profesora sadrži oko 800 imena.

Kratke priče iz prošlosti gimnazijskog života, kojima je Nikola Perić oživio svoj popis maturanata, prerađene su ili povezane u tematske cjeline, dopunjene i/ ili povezane sa sadašnjošću.

 

PLEVNIK, Danko
DUH NAŠ SVAGDANJI
ISBN 9789537968281
Izdavač: Synopsis
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 202

 

 

Zbirka kolumni o suvremenoj hrvatskoj profanoj i crkvenoj povijesti te načinima i posljedicama njihova isprepletanja. Autor iznosi kritička razmišljanja o papi Karolu Woytili, ponašanju državnih i crkvenih službenika i dostojanstvenika, ali i potrebi održavanja Trećeg vatikanskog sabora. Na kraju knjige nalazi se kazalo i bilješka o autoru.

 

RATTKAY, Juraj
SPOMEN NA KRALJEVE I BANOVE
ISBN 9789537840518
Izdavač: Hrvatski institut za povijest,Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 372

 

Ova je knjiga rezultat rada na znanstvenoistraživačkom projektu i prva u nizu sustavnog proučavanja hrvatske latinske historiografije od srednjeg vijeka do početka 19. stoljeća. Juraj Rattkay je jedan od njezinih začetnika u 17. stoljeću. Ova knjiga, pored predgovora Mirka Valentića, kronologije života Jurja Rattkaya, sadrži i uvodnu studiju ˝Hrvatska povjesnica Jurja Rattkaya˝ Sandora Benea te prijevod Rattkayeva djela ˝Spomen na kraljeve i banove kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije˝iz 1652. godine.

 

BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
MOJI ZAPISCI
ISBN 9789536842391
Izdavač: Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 484

 

 

Zato sabirem ove moje laičke (danas dakako nevažne i možda odviše lične) zapiske u punome uvjerenju, da će oni u svoje vrijeme steći ako ne drugo a ono važnost potpuno iskrenih i spontanih bilježaka, te da će koliko toliko doprinjeti k plastičnosti historije naših dana.

Ivana Brlić-Mažuranić (1935.)

 

 

LUKŠIĆ, Irena
BERLIN – PARIZ
ISBN 9789532602692
Izdavač: Disput
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 101

 

“Roman Irene lukšić priča je o putovanju, književnosti, ljubavi, ideologiji, intimi, krajoliku. U njemu zajedno putuju Irina Aleksander, Marina Cvetajeva i Miroslav Krleža, dok Vladimir Nabokov sjedeći u nekom posve drugom vlaku analizira dijelove svojeg privatnog života. Te na prvi pogled udaljene biografije isprepletene su kroz ženski razgovor u jednom kupeu vlaka na relaciji Berlin – Pariz.”, Helena Sablić Tomić

lara-mitrakovic

 

 

MITRAKOVIĆ, Lara
Brojanje pogrešaka
ISBN 9789536018543
Izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu
Godina: 2106.
Uvez: meki
Broj stranica: 83

 

Prosudbeno povjerenstvo u sastavu Stjepan Čuić, Neda Omrčen i Draženka Polović Hrvatsku književnu nagradu “Zdravko Pucak” za 2016. godinu dodijelilo je Lari Mitraković z a zbirku pjesama “Brojanje pogrešaka.

“Ta je zbirka prepoznata kao zaokruženi i promišljeni poetski uradak u kojem mlada Lara Mitraković u sva četiri dijela zbirke: Brojanje pogrešaka, Nemogućnosti, Rukopis i Otok održava isti pjesnički intezitet, verifikacijsku dosljednost i misaonu uvjerljivost te ju cjelovito zaokružuje u idejnoj, stilskoj, kompozicijskoj i tematskoj dimenziji. Drugim riječima, dvadesetčetverogodišnja Višanka iskazuje jedinstvenu i autentičnu pjesničku poetiku.”, Prosudbeno povjerenstvo. Brojanje pogrešaka.Karlovac : Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu, 2016. Posljednja stranica.

kgd

 

HORVATIĆ, Tatjana;
MUŽAR, Marinka
Katoličko  groblje Dubovac, Karlovac
ISBN: 9789539594426
Izdavač: ‘Zelenilo’ d.o.o. Karlovac
Godina:  2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 48

Primitkom u A.S.C.E. (Asocijacija znamenitih groblja Europe) karlovačko Katoličko groblje na Dubovcu postalo je dio međunarodnog turističkog pokreta ‘European Cemeteries Route”. Nije mala stvar biti na listi 179 gradova iz 22 europske države. Stoga su karlovački povijesničari umjetnosti napravili posebnu publikaciju u kojoj su dosadašnja znanja o Katoličkom groblju podignuta na višu razinu.

 

kgd-engl

 

HORVATIĆ, Tatjana;
MUŽAR, Marinka
The Dubovac Catholic Cemetery, Karlovac, Croatia
ISBN: 9789539594433
Publisher: ‘Zelenilo’ d.o.o. Karlovac
Year:  2016.
Cover: soft
Page No.: 48

At the general assembly in Barcelona on November 1, 2014, the Dubovac Catholic Cemetery was assesed as meeting the conditions to be accepted as a member of the A.S.C.E. ( The Association of significant Cemeteries of Europe).With this recognition, Karlovac Catholic Cemetery at Dubovac became part of the international tourist movement the European Cemeteries Route. It is no small thing to be on a list of 179 cities from 22 European states.

 

jerman

 

JERMAN, Silvin
Misli u samoći
ISBN: 9789535778356
Izdavač: Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 52

Silvin Jerman diplomirani je ekonomist, dugogodišnji kulturni i sportski djelatnik, cijeli radni vijek proveo je u prosvjeti i kulturi. Zbirku pjesama ‘Misli u samoći’ posvetio je supruzi Erni.

la-fosse

 

KOVAČIĆ, Ivan Goran
La fosse commune
Izdavač: La Bibliotheque Française
Godina: 1948.
Uvez: meki
Broj stranica: 91

 

 

Rijedak prijevod djela Ivana Gorana Kovačića na francuski jezik La fosse commune tiskan u Parizu 1948. godine postao je dio fonda Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”.

Za francusko izdanje Jame predgovor je napisao Marko Ristić, tadašnji jugoslavenski ambasador u Parizu, a preveli su je Susanne Beraud i Kosta Stojanović. U knjizi se nalazi i pjesma francuskoga pjesnika Paula Éluarda koja je nadahnuta sudbinom Ivana Gorana Kovačića.

gerovac-g

 

 

GEROVAC, Goran
Sjever je mjesto tame
ISBN: 9789533048543
Izdavač: V.B.Z. d.o.o., Zagreb
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 183

 

‘Sjever je mjesto tame’ je postapokaliptični roman u kojem glavni protagonist nakon nuklearnog uništenja luta razvalinama gradova i pokušava dočekati sutrašnji dan. Bauljajući među ruševinama, prisjeća se bivšeg života i ‘analizira’ ludilo svijeta koji se samouništio.

Pritom nema nikakvih obzira ni prema kome, gotovo je sam na svijetu i može reći što god hoće, nema prema kome biti politički korektan, a očaj i vlastito ‘ludilo’, koji samo rastu dok luta od jednog srušenog zida do drugog, od jedne hrpe leševa do druge, dodatan su poticaj da bezobzirno secira svoj umrli svijet. Ne ostaje dužan nikome, a ne štedi ni sebe.
Često lucidan, ali i brutalan i blasfemičan, Gerovčev junak iscrtava kataklizmičke krajobraze koji su nam strašni baš zato što nam se na neki način čine bliski, bliži i realniji nego ikad prije.
Goran Gerovac rođen je 1967. u Karlovcu. Do sada je objavio knjigu kratkih priča (Galerija) i dva romana (Pajo, ti si Srbin i Razbijeni). Radi u Večernjem listu kao urednik i kolumnist. Rukopis “Sjever je mjesto tame” ušao je u uži izbor V.B.Z. i Tisak media nagrade za najbolji roman godine.

deset zapovjedi

 

JELIĆ, Damir
10 zapovijedi
ISBN 9789535793816
Izdavač: Nacionalno svetište svetog Josipa Karlovac
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 140 str.

“Poticaj za pisanje 1o zapovijedi dolazi  iz srca čovjeka koji je pronašao uporište ili jasno daje do znanja da zna gdje se nalazi, ne zaboravljajući niti svoja traženja, niti svoja lutanja. Deset zapovijedi jesu temelj, ali se u tome temelju ne smije previdjeti polazište koje u Bibliji nalazimo na prvim stranicama, onima o stvaranju svijeta. “, Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

 

Dva piraJARNEVIĆ, Dragojla
Dva pira
ISBN 9789537852207
Izdavač: Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Kalovac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Godina : 2015.
Uvez : meki
Broj stranica : 132 str.

 

Jedini roman književnice Dragojle Jarnević, “Dva pira” tiskan je čak 141 godinu nakon Dragojline smrti i punih 150 godina nakon što je nastao.
Riječ je, naime, o feljtonima koji su izlazili tijekom 1864. godine u časopisu “Domobran”, a obrađuju tematiku iz revolucionarne 1848. godine. Zanimljivo je da je roman nastao svega godinu dana nakon objave prvog romana novije hrvatske književnost, Požeškog đaka Miroslava Kraljevića.

GRAĐANSKA GARDA

 

KARLOVAČKA građanska garda : 1996. – 2016. : dvadeset godina obnovljene garde
ISBN 9789535849636
Izdavač: Grad Karlovac
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 92


Karlovačka građanska garda : 1996. – 2016. je fotomonografija koja je objavljena kao kratak osvrt na 20 godina djelovanja obnovljene Karlovačke građanske garde.

brozović

 

BROZOVIĆ, Dalibor
Jezik današnji : 1965-1968. / Dalibor Brozović ; priredio Krešimir Mićanović
ISBN 97899532602579
Izdavač: Disput
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 678

 

Jezik današnji 1965–1968. knjiga je u kojoj su sabrani članci Dalibora Brozovića objavljivani u istoimenoj Telegramovoj rubrici od 3. rujna 1965. do 20. prosinca 1968.  U vođenju jezične rubrike nasljedio je Ljudevita Jonkea. Nizu od 166 članaka iz “Jezika današnjeg” pridodana su dva napisa koja se – premda objavljena izvan rubrike – tematski posve uklapaju u taj niz. Priređivač Krešimir Mićanović, vrstan poznavatelj sociolingvističke kroatistike, tekstove je donio kritički komentirane i popraćene aparatom kazalâ, te u predgovornom tekstu prikazao mjesto i veličinu Brozovićeva djela, pogotovo njegov sociolingvistički vid; ne treba zaboraviti da su članci u Telegramu nastajali u burnu dobu poslije tzv. novosadskoga dogovora neposredno prije Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga jezika (1967), kojoj je Brozović bio jedan od sastavljača kao i Slavko Mihalić.

Hrvatske heroine

 

NEKIĆ, Nevenka
Hrvatske heroine
ISBN 9789535792734
Izdavač: Vlastita naklada
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 247

 

“Hrvatske heroine” obuhvaćaju razdoblje od tisuću godina hrvatske povijesti. Fokusirana na djelovanje znamenitih ženskih likova u četrnaest portreta – od kraljice jelene do Ivane Brlić Mažuranić – uronjenih u povijesna zbivanja i službene kronike, autorica donosi osobne sudbine koje zadivljuju svojom snagom duha, ljepotom duše i kreativnošću. Dokumentarno autentični iskaz Nevenka Nekić ispisuje esejističkim stilom, nadopunjava književnom maštom, a ponegdje narodnom predajom.

Arheologija

 

ARHEOLOGIJA špilje Zale: od paleolitičkih lovaca skupljača do rimskih osvajača / [uredili Nikola Vukosavljević, Ivor Karavanić]
ISBN 9789535631835
Izdavač: Gradski muzej Karlovac
Godina: 2015.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 216

 

 

Monografija objedinjuje zaokruženi prikaz višegodišnjih sustavnih arheoloških istraživanja špilje Zale i rezultate tih istraživanja. plod je višegodišnje uspješne suradnje, a tiskana je kao druga knjiga Posebnih izdanja Modruškog zbornika.

Kruhek

 

 

KRUHEK, Milan
Knezovi Modruški Bernardin i Krsto Frankopan : mačem i govorom za Hrvatsku
ISBN 9789535631842
Izdavač: Katreda Čakavskog sabora Modruše
Godina: 2016.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 182

Monografija prikazuje povijesni pregled o velikome djelu naših posljednjih modruških velikana, knezova Bernardina i sina mu Krste Frankopana. Autor vodi čitatelja na uzbudljivo putovanje otkrivanja modruške prošlosti, osobno upoznavanje sa sudbinama ljudi koji su svojim življenjem i djelovanjem ispisivali posljednja desetljeća najuzbudljivije modruške povijesti.

NIKOLA tesla

 

 

ĐURIĆ, Vladimir Đura
Nikola Tesla, Treći Rajh i vanzemaljci
ISBN 9788651919452
Izdavač: Službeni glasnik, Beograd
Godina: 2015.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 110

 

Niz otvorenih pitanja i čudesnih otkrića stvara oko imena Nikole Tesle mističnu aureolu. Pisana popularnim jezikom iz nepretenciozne perspektive, s originalnim viđenjima, publicističkim činjenicama, uz oslanjanje na ogroman broj biografskih radova o životu i djelu Nikole Tesle, ova je knjiga vodič za radoznale duhove.

ButalaBUTALA, Daniel

Daniel Butala: Portreti poznato nepoznatih : donacija Gradskom muzeju Karlovac : izložba povodom obilježavanja Dana grada Karlovca : Gradski muzej Karlovac, 6.7.- 15.9.2016.

ISBN 9789537510633
Izdavač: Gradski muzej Karlovac
Godina: 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 24

 

Katalog izložbe iz ciklusa Portreti poznato nepoznatih(1989. – 1998.) akademskog slikara Daniela Butale. Riječ je o dojmljivom, nepreglednom nizu portreta mladih muškaraca, sudionicima Domovinskog rata.

Iz pokupske baštine

 

MIHALIĆ, Jana
Iz Pokupske baštine : nošnja Rečice, Šišljavića i Skakavca
ISBN 9789537510558
Izdavač : Gradski muzej Karlovac
Godina: 2015.
Uvez : tvrdi
Broj stranica : 192

 

Knjiga na sveobuhvatan način dokumentira bogatstvo raznolikosti tradicijske kulture karlovačkog pokuplja – odnosno jedan njen dio – narodnu nošnju Rečice, Šišljavića i Skakavca. Osim tekstualnog dijela, monografija obiluje grafičkim prikazima dijelova odjevnog platnenog ruha kao i fotografijama iz prijašnjeg i sadašnjeg vremena.

 

Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih

 

VARGA, Darko
Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih
ISBN 9789532391930
Izdavač : Meridijani
Godina : 2015.
Uvez : tvrdi
Broj stranica : 496

 

Knjiga donosi podatke o jednom segmentu svakodnevnog života u 16. i 17 stoljeću, o tomu kako se u to doba proizvodila hrana, kako se jelo, pilo i blagovalo. Usput se ova knjiga bavi i općenitim predstavljanjem obitelji Zrinski i njihova odnosa spram povijesnih zbivanja i ličnosti toga doba. Bogat niz podataka o hrani i prehrani završava zbirkom recepata iz vremena Zrinskih.

 

Tadija Smičiklas i njegov Žumberak

 

TADIJA SMIČIKLAS i njegov Žumberak : uz 170. obljetnicu rođenja i 100. obljetnicu smrti

ISBN 9789535690658
Izdavač : Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom
Godina : 2015.
Uvez : meki
Broj stranica : 68

 

Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom svojim djelovanjem pokriva i područje Žumberka pa se uključio u proslavu velike obljetnice Tadije Smičiklasa, jednog od najvećih sinova Žumberka, velikana hrvatske znanosti i kulture.

 

Hrvatski Urbari

 

LOPAŠIĆ, Radoslav
Urbaria lingua Croatica conscripta= Hrvatski Urbari : svezak 1
ISBN 9789-953-6018-52-
Izdavač : Matica Hrvatska, Ogranak Karlovac
Godina : 2015.
Uvez : tvrdi
Broj stranica : 512

 

 

Nakon više od desetljeća pauze, u prigodi 180 godina rođenja Radoslava Lopašića(1835. – 1893.), ogranak Matice hrvatske u Karlovcu priredio je cjelovit pretisak Lopašićevih Urbara. Urbari kao zbirke propisa kojima su, od ranog srednjeg vijeka, uređivani odnosi vlastelinstva i kmetova nastali su prvenstveno radi lakšeg upravljanja i reguliranja vlasništva, te i danas, više od 120 godina nakon prvog objavljivanja, predstavljaju neiscrpno vrelo za proučavanje pravne, gospodarske, jezične i društvene povijesti.

 

Hrvatske povijesne ceste

 

FELETAR, Petar
Hrvatske povijesne ceste : Karlolina , Jozefina i Lujzijana : prometno-geografska studija o povezivanju Kontinentalne i Jadranske Hrvatske
ISBN 9789532391947
Izdavač :Meridijani
Godina :2016.
Uvez : tvrdi
Broj stranica : 44

Autor dr.sc. Petar Feletar je na sustavan, sveobuhvatan način uočio prometno značenje hrvatskoga prometnog praga te razjasnio njegovu ulogu i značenje od antike do danas u kontekstu društvenih, gospodarskih i političkih aktivnosti. Čitajući ovu knjigu čitatelj se uvodi u šire društveno i gospodarsko okružje te razne gospodarske aktivnosti, prostorni razvitak koji je izazvan izgradnjom povijesnih cesta od kvarnerskog zaljeva do peripanonskih prostora Karlovca, Siska i Zagreba i povezanosti s riječnim prometom Kupom, Savom i Dunavom.

 

Geoznanstveni pojmovnik

 

VRBANAC, Boris
Geo znanstveni pojmovnik
ISBN 978 953 58425 0 7 (cjelina)
978 953 58425 1 4 (sv. 1)
Izdavač : Vlastita naklada, Karlovac
Godina : 2015.
Uvez : meki
Broj stranica : 207

 

Pojmovnik Stratigrafije, autora dr.sc. Borisa Vrbanca, nudi čitatelju uvijek jednoobraznu, sažetu odredbu odabranoga izraza. Pojmovnik sadrži oko 1500 pojmova i 370 sinonima i vrlo detaljnim pristupom pokazuje niz termina koji se često koriste u stratigrafskoj literaturi engleskog govornog područja.

 

Ljudevit Gaj i ilirski pokret

 

DESPALATOVIĆ, Elinor Murray
Ljudevit Gaj i ilirski pokret
ISBN978-953-7963-385
Izdavač :Srednja Europa, Zagreb
Godina : 2016.
Uvez :meki
Broj stranica :235

 

Knjiga govori o ključnoj osobi hrvatskoga narodnog preporoda te općenito o hrvatskoj povijesti prve polovice 19.stoljeća, napose kulturnoj. Autorica život i djelo Ljudevita Gaja smješta u socijalno-politički kontekst prve polovice 19. stoljeća, odnosno okvir hrvatskog preporodnog pokreta.

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac