Donacija gospodina Charlesa Dragutina Holeticha

Jorgovani

Donacijom gospodina Charlesa Dragutina Holeticha, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac dobila je vrijednu knjigu Jorgovani. Knjiga je nastala u suautorstvu Želimira Borzana i Charlesa Dragutina Holeticha. Primjerak knjige se može posuditi na Informativno – posudbenom odjelu Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.

Monografija pruža čitateljima sistematski prikaz preko više od 2000 svojti jorgovana popraćenih slikama i tekstom, mogućnost determinacije odabranih kultivara jorgovana prema slikama i tekstu. Slikovni prilozi su popraćeni imenima jorgovana, imenima oplemenjivača, podacima o mjestu i vremenu snimanja i autorima fotografija. Detaljno je opisan uzgoj, njega, razmnožavanje, oplemenjivanje i zaštita jorgovana. Prilog knjizi je i interaktivni DVD s preko 3000 fotografija i opisom različitih vrsti.

Želimir Borzan rođen je 21. rujna 1940. u Osijeku. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem radi od 1961. u svojstvu tehničara, stručnog suradnika, asistenta i nastavnika na predmetima iz šumarske genetike i dendrologije. Od 1992. redoviti je profesor dendrologije, hortikulturne dendrologije i šumarske citogenetike na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Bio je gost profesor i nastavnik na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu, sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je više od 120 znanstvenih članaka i više knjiga. Umirovljen je 2005. godine.

Charles Dragutin Holetich rođen je 3. siječnja 1935. u Zagrebu. Nakon apsolveture, 1954. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, odlazi u Kanadu. U Kanadi radi u Royal Botanical Gardens u Hamiltonu, na izradi mapa za kolekcije biljaka i konstrukcije novih vrtova. Godine 1965. preuzima upravljanje arboretumom i radi na stvaranju najveće kolekcije jorgovana na svijetu. Tom zaslugom Kraljevski botanički vrt u Hamiltonu počinje s vođenjem Međunarodnog registra jorgovana. Član je brojnih međunarodnih i sjevernoameričkih biljnih udruga. Piše za časopis “Lilacs” koji izdaje Međunarodna udruga ljubitelja jorgovana (International Lilac Society), sudjeluje u pisanju Šumarske enciklopedije, te surađuje s botaničkim vrtovima širom svijeta. Donirao je Šumarskom fakultetu u Zagrebu, Botaničkom vrtu u Zagrebu, kao i rasadnicima u Hrvatskoj više od 170 kultivara jorgovana. Trenutno živi na relaciji Hrvatska – Kanada.