E-knjiga

O USLUZI                   PRAVILA KORIŠTENJA          UPUTE ZA POSUDBU

Korisnicima Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” dostupna je usluga korištenja e-knjižnice na mobilnim uređajima i tabletima putem aplikacije ZaKi Book, prve hrvatske knjižnične aplikacije za e-knjige. ZaKi je naziv knjižničnog informacijskog sustava koji stoji u pozadini cijelog svakodnevnog rada knjižnice/kataloga, a aplikacija ZaKi Book spremna je za slobodno preuzimanje u Google Play Storeu (Android uređaji), Microsoft Storeu (Windows 10) i App Storeu (iOS uređaji), a potom je mogu koristiti svi učlanjeni korisnici  stariji od 15 godina upisom broja članske iskaznice i PIN-a koji je moguće dobiti u knjižnici (riječ je o istom PIN-u koji možda već koristite za Moj GKKA profil).

Sam razvoj aplikacije ZaKi Book vode Knjižnice grada Zagreba i informatičko poduzeće VIVa Info.

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” kao jedna od korisnica unutar knjižnično-informacijskog sustava ZaKi, platformu posudbe e-knjige ponudila je svojim članovima kao dodatnu, novu uslugu. Također, samostalno bira e-knjige prema mogućnostima i dostupnosti naslova na hrvatskom tržištu. Trenutno je nabavljeno 150 naslova. E-knjige mogu se posuđivati putem aplikacije ZaKi Book te preko mrežnoga kataloga https://katalog.gkka.hr/.

Nadamo se da će nova usluga pridonijeti popularizaciji i poticanju čitanja knjiga u virtualnom okruženju. Nova usluga posudbe elektroničkih knjiga od velikog je značenja za sve osobe s posebnim potrebama. Program je sufinanciran sredstvima Grada Karlovca i Ministarstva kulture RH.

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac