Hrvatska nagrada za mlade pjesnike “Zdravko Pucak”

Pozivamo vas na natječaj u ogranizaciji Ogranka Matice hrvatske i Grada karlovca:
Hrvatska nagrada za mlade pjesnike “Zdravko Pucak”.

Na natječaj se mogu prijaviti svi mladi pjesnici (u dobi do 30 godina) na teritoriju Republike Hrvatske, ili oni s područja na kojima postoji književna aktivnost na hrvatskom jeziku.
Potrebno je dostaviti:
– 2 primjerka rukopisa
– cjelovitu zbirku na CD nosaču
– životopis
– osobne podatke (poseban naglasak na broju mobitela)

Adresa za slanje radova:
Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu
(za Natječaj za mlade pjesnike)
Pavleka Miškine 3
p.p. 29
47 000 Karlovac

Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2018.
Rezultati će biti objavljeni 30. svibnja u tisku i na mrežnim stranicama.
Nagrada za pobjednika uključuje plaketu, diplomu i objavu zbirke.
Ostali pjesnici mogu očekivati pohvalnice, a izbor najuspješnijih radova bit će objavljen u časopisu Ogranka MH u Karlovcu, Svjetlo.
Poslani rukopisi se ne vraćaju.