Izložba ukrasno-uporabnih predmeta Zadruge “Slap” Učeničkog doma Karlovac

Pozivamo vas na izložbu ukrasno-uporabnih predmeta Zadruge “Slap” Učeničkog doma Karlovac. Otvorenje izložbe održat će se 15. 5. 2019. godine u 19 sati u Izložbenom salonu “Ljudevit Šestić” Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac. Organizator događanja je Učenički dom Karlovac. Postav možete razgledati od 13. 5. do 13. 6. 2019. godine.

Cilj rada Učeničke zadruge “Slap” je primjerenim metodičkim postupcima, pod vodstvom odgajatelja/ice – mentora, omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces od njegova planiranja do tržišnog i drugog vrednovanja rezultata rada te povezivanje sekcija učeničke zadruge sa udrugama i ustanovama naše lokalne zajednice s ciljem uključivanja učenika u način rada i stjecanje iskustava u odabranom zanimanju.
Namjena Zadruge je razvijanje i njegovanje radnih navika, radnih vrijednosti i stvaralaštva, odgovornosti, inovativnosti, poduzetnosti, snošljivosti i potrebe za suradnjom; omogućavanje stjecanja, produbljivanja, proširivanja i primjenu znanja te razvoj sposobnosti bitnih za gospodarstvo i organizaciju rada; razvijanje svijesti o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkoga stvaralaštva; profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika te stvaranje preduvjeta / pretpostavki za prijenos i praktičnu primjenu znanja u životu i lokalnoj sredini; razvijanje svijesti o mogućnostima, dosezima i potrebi primjene suvremenih znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća.
Rad Zadruge realiziran je kroz aktivan rad tijekom cijele školske godine, u okviru šest izbornih programa / sekcija slobodnih aktivnosti radno-tehničkog karaktera (novinarska, maketarska, likovna, keramičarska, fotosekcija i informatička), kroz organiziranje edukativnih/ kreativnih radionica, sudjelovanjem na smotrama učeničkog stvaralaštva (izložbe, smotre učeničkog zadrugarstva, Regionalne i Državne domijade), organiziranjem izložbi u Domu i van njega te kroz stručno usavršavanje voditelja i učenika.

Na NOVINARSKOJ SEKCIJI polaznici uređuju i izdaju domski list “Fontana”, uređuju informativne panoe koji obrađuju raznovrsnu problematiku te aktualiziraju sva zbivanja vezana uz Dom i njegovo okruženje, uspostavljaju kontakte sa srodnim sekcijama iz drugih domova i škola, organiziraju posjete redakcijama dnevnih i tjednih tiskovina na području grada Karlovca te tiskarama, a u suradnji sa informatičkom sekcijom rade na prikupljanju i objavljivanju informacija.
Na MAKETARSKOJ SEKCIJI polaznici izrađuju makete starih autohtonih kuća s područja Karlovačke županije i šire, maketu Doma, izrađuju štafelaje, okvire za slike i sl. u tehnici drveta.
Na LIKOVNOJ SEKCIJI polaznici izrađuju ukrasne predmete od fimo-mase, istom ukrašavaju razne staklene predmete, oslikavaju staklo, keramiku, izrađuju nakit, čestitke te crteže u različitim tehnikama.
Na KERAMIČARSKOJ SEKCIJI polaznici izrađuju ukrasne i uporabne predmete od bijele i crvene gline (terakote), od početnih do finalnih radova (od sirove gline, pečenja, glaziranja, bojanja, ponovnog pečenja) te organiziraju prigodne izložbe. Izrađeni predmeti poklanjaju se ustanovama i suradnicima s kojima Dom održava prijateljske i suradničke odnose, dok se ostalima trajno oplemenjuje interijer Doma.
Na FOTOSEKCIJI polaznici nastoje ovjekovječiti sve domske aktivnosti, popratiti sve manifestacije u Domu i van njega, a isto tako zabilježiti i raznovrsne i slikovite motive iz prirodnog okružja. Fotografije se izlažu na za to predviđenom prostoru u Domu i objavljuju u domskom listu “Fontana”.
Na INFORMATIČKOJ SEKCIJI polaznici sudjeluju u izdavačkoj djelatnosti (izradi plakata, priznanja, diploma, obavijesti, seminarskih i maturalnih radnji, brošura, reklama, panoa), održavaju domsku mrežnu stranicu, pristupaju Internetu te tiskaju domski list “Fontana” u suradnji s novinarskom sekcijom.

Sve o radu Učeničke zadruge “Slap”, koji djeluje pod motom “Svijet u kojem danas živimo je proizvod kreativnih ideja iz prošlosti, a svijet u kojem ćemo sutra živjeti ovisi o današnjim kreativnim doprinosima” i Učeničkog doma Karlovac možete naći na mrežnim stranicama Doma: https://www.ucenickidom-karlovac.hr/