JAVNA NABAVA

1. SUKOB INTERESA
Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj: 120/16) Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac kao javni naručitelj objavljuje:

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac sukladno odredbama čl.  75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi,  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

1. ENA d.o.o. za graditeljstvo, elektrotehničke usluge i trgovinu
Jurja Haulika 20A,
47 000 Karlovac, Hrvatska

2. ATEST-INŽENJERING d.o.o.
Jurja Haulika 20A,
47 000 Karlovac, Hrvatska

3. OPREMA KARLOVAC d.o.o.
Senjska 37A
47000 Karlovac, Hrvatska

4. VIDEO STUDIO FILIP d.o.o.
Drežnik 135A
47000 Karlovac, Hrvatska

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac