Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe

Svaka knjižnica ima svoje “nevidljive” kutke i “nevidljive” djelatnike. To su odjeli u kojima rade marljivi knjižničari čiji je posao nabaviti (izabrati) građu i obraditi je za naše korisnike. Sve knjige koje se nalaze na policama Knjižnice prošle su kroz njihove ruke, oni ih katalogiziraju (stvaraju zapise o njima), klasificiraju (svrstavanje građe po skupinama – naša Knjižnica koristi Univerzalnu decimalnu klasifikaciju <UDK>, a fond dječje knjige klasificiran je prema dobnim skupinama), inventiraju, izrađuju predmetne i tematske odrednice – sve ono što pomaže Vama, našim korisnicima, da se što lakše snađete i pronađete knjigu koja Vam treba.
Nabava knjižne građe jedna je od osnovnih funkcija knjižnice. Pravilan odabir građe i stvaranje kvalitetnih zbirki preduvjet su za uspješno poslovanje knjižnice i zadovoljstvo njezinih korisnika. Osiguravajući građu na svim medijima kako bi zadovoljila obrazovne i informacijske potrebe svojih korisnika, knjižnica ujedno osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija i time doprinosi razvijanju svih vrsta pismenosti, utječe na poboljšanje kvalitete života građana, ali i gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.
Osnovni preduvjet za ostvarenje ovih ciljeva je stabilan i kontinuiran razvoj zbirki. To znači kontinuiranu nabavu knjižne i neknjižne građe (glazbeni CD-i, CD-ROM-ovi, DVD-i, zvučne i video kasete, baze podataka), domaće i strane periodike (tiskana i elektronička), igračaka. Nabava se vrši prema Standardima (45% stručne literature, 35% lijepe književnosti, 15% dječje literature, 5% referentne literature), u najvećem postotku kupnjom, zatim darom (donacijama) i zamjenom. Pri odabiru građe poštujemo dva kriterija: 1. kriterij kvalitete podrazumijeva nabavu kvalitetne građe koja će sadržajem (i oblikom) dugoročno oplemeniti pojedine fondove i zbirke; 2. kriterij potražnje kojim se zadovoljava struktura korisnika, njihove potrebe i zahtjevi.

Kontakt:
E-mail: nabava(at)gkka.hr
Tel: 047/412-377/106

Ljudevita Šestića 1, Karlovac