ODJELI I SLUŽBE

   -INFORMATIVNO-POSUDBENI
    -ODJEL ZA DJECU I MLADE         

   -STUDIJSKI ODJEL
   
-GLAZBENI ODJEL
   
-KNJIŽNICA ZA MLADE
 
  -KNJIŽNICA  "ŠVARČA"
   
-ZAVIČAJNI ODJEL
   
-MATIČNA SLUŽBA
   
-BIBLIOBUSNA SLUŽBA

 
 

INFORMATIVNO - POSUDBENI ODJEL

   
           
              
     
     
     
     
     
     
     
     
 


Informativno-posudbeni odjel se prostire na 800 m². Po bogatstvu knjižnog fonda (oko 70.000 svezaka knjiga) i po broju članova to je najveći odjel, a moderno i funkcionalno uređen prostor odgovara zahtjevima suvremenog knjižničarstva. U prizemlju su smještene knjige iz područja beletristike koje su raspoređene po književnostima pojedinih naroda. Na polukatu se nalaze knjige iz svih stručnih područja, te znanstvena i znastveno-popularna literatura. Raznolikost knjižne građe koja se nalazi na ovom odjelu osigurava svakom korisniku pristup znanju, informacijama i sadržajima za potrebe obrazovanja, informiranja, stručnog i znanstvenog rada. Knjižničari-informatori izravno pomažu korisniku savjetima u izboru literature za referate, seminarske i diplomske radove, kao i savjetima za pretraživanje elektroničkih informacijskih izvora.
Moderno opremljena čitaonica ima 16 mjesta za stolovima i isto toliko u prostoru sa sjedećom garniturom. U čitaonici korisnicima stoje na raspolaganju dnevni listovi, tjednici, mjesečnici, revije i popularni časopisi - oko 30 naslova.
U sklopu odjela nalazi se Izložbeni salon «Ljudevit Šestić» u kojem su redovito postavljene umjetničke ili prigodne izložbe. Svojim sadržajima ovaj izložbeni prostor već godinama zadovoljava kulturne i umjetničke potrebe građana i samim time je postao važno mjesto susreta i druženja.


PREPORUČAMO:

       Goran Gerovac
       Razbijeni

Opsežan roman (više od 400 stranica) Gorana Gerovca nemilosrdno zasijeca u suvremenu hrvatsku stvarnost Razorene obitelji, prevareni muževi i žene, „razorena" djeca, beznadna potraga za ljubavlju i novcem, kriminalci, na sve spremni hrvatski političari dio su složene društvene freske koju Gerovac razvija u devet poglavlja. Svako poglavlje pisano je u prvom licu, ali iz vizure drugog lika. Svi pripovjedači i njihove sudbine susreću se u nekoliko točaka koje roman sadržajno vežu u čvrstu cjelinu, koju čitamo kao dojmljivu, potresnu i nimalo ružičastu sliku hrvatske stvarnosti.
više: http://www.profil.hr/knjiga/razbijeni/31644/