Okrugli stol “Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti”

Županijska matična služba Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u suradnji sa Stručnim vijećem školskih knjižničara Karlovačke županije i podružnicom Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije organizira treći okrugli stol “Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti” u srijedu 14. veljače 2018. s početkom u 12 sati u školskoj knjižnici OŠ Dubovac, Primorska 9, Karlovac.

Na okruglom stolu sudjelovat će knjižničari osnovnih i srednjih škola, ravnatelji i predstavnici osnivača školskih knjižnica u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Prva dva okrugla stola organizirani su s ciljem da se zagovaranje školskih knjižnica usmjeri na sufinanciranje nabave knjižnične građe te integraciju kurikuluma knjižnično-informacijskog programa u kurikulume svih nastavnih područja, a raspravu na trećem okruglom stolu bit će usmjerena na prostor i opremanje školskih knjižnica Karlovačke županije. Cilj organizatora je osvijestiti osnivače škola i ravnatelje na potrebu i važnost opremanja školskih knjižnica modernom opremom i namještajem usklađenim sa Standardom za školske knjižnice.

PROGRAM OKRUGLOG STOLA:
11,30 – 12,00  Okupljanje sudionika
12,00 – 12,10 Mira Zovko, prof., viša stručna savjetnica pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH: Vizija hrvatskih školskih knjižnica – zakonski okvir
12,10 – 12,30 Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica – Savjetnica za školske knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: Suvremena školska knjižnica – temelj za društvo znanja
12,30 – 12,40 Kristina Čunović, viši knjižničar – voditeljica Matične službe pri Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac: Školske knjižnice Karlovačke županije – prostor i oprema usmjereni na unaprjeđenje učenja
12,40 – 13,00 Karmen Kunstić, Školski servis: Školska knjižnica – od ideje do realizacije
Uvod u raspravu:
Alenka Bujan, prof. i dipl. knjiž.: Dobro opremljena knjižnica: primjer iz OŠ Draganići

Foto: Okrugli stol održan 2015. godine

Ovaj način javnog zagovaranja školskih knjižnica prepoznat je kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj što je rezultiralo izlaganjem na 29. Proljetnoj školi školskih knjižničara RH u travnju 2017. te na 17. okruglom stolu o slobodnom pristupu informacijama u prosincu 2017.