Okrugli stol “Karlovačka kupališta – naša ljeta”

okrugli stolPozivamo Vas na Okrugli stol “Karlovačka kupališta – naša ljeta” koji se provodi u okviru ciklusa predavanja “Zavičajne čajanke” u organizaciji Zavičajnog odjela Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac. Okrugli stol održat će se 30. 9. 2016. u Hotelu Korana-Srakovčić, Karlovac, s početkom  u 11 sati. Okruglim stolom završavamo program započet u srpnju, povodom obilježavanja Dana grada Karlovca.

Cilj Okruglog stola je prikaz povijesnog osvrta na kupalište, opis postojeće situacije te perspektive njegova razvoja.

Sudionici Okruglog stola:

  1. Grad Karlovac
  2. Turistička zajednica Grada Karlovca
  3. Javna ustanova NATURA VIVA
  4. Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Aquatika
  5. Zavičajni odjel Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”Karlovac
  6. Udruga za zaštitu okoliša i prirode Eko Pan
  7. Kino klub Karlovac

Okrugli stol otvoren je za javnost.

Organizira se uz potporu Ministarstva kulture i Grada Karlovca u organizaciji Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.