Otvoreni pristup-Virtualna

 1. Virtualna referenta zbirka
  1. 
  Biografije
   https://strathmore-ltd.com/  Biografije značajnih osoba iz područja medicine, ekonomije, umjetnosti i znanosti, prava itd. Postoji i mogućnost upisa u registar
  http://www.almaz.com/nobel/nobel.html  Abecedni popis dobitnika Nobelove nagrade iz svih područja
  https://www.biography.com/search  Biografije umjetnika, galerija
  https://www.biografija.com/ Biografije javnih osoba iz Hrvatske  2.  Rječnici
  https://translate.google.com/ je još jedan od proizvoda iz  Googleove radionice koji vam omogućuje prevođenje pojedinih riječi, rečenica, mrežnih stranica pa i cijelih tekstualnih dokumenata s jednog na neki drugi svjetski jezik. Trenutno podržava prevođenje 57 različitih jezika.
  https://www.babelfish.com/ Najstariji prevoditelj slobodnog teksta i mrežnih stranica.
  http://hjp.znanje.hr/Rječnička baza s preko 100 000 osnovnih riječi, osnovni gramatički oblici, definicije, sintagma, frazeologija, onomastika i etimologija riječi
  http://www.thefreedictionary.com/ Engleski medicinski, pravni i kompjuterski rječnici, tezaurus, enciklopedija, pretraživač
  https://www.merriam-webster.com/ Engleski rječnik i tezaurus, medicinski rječnik
  http://www.megabajt.org/  Besplatni informatički rječnik na hrvatskom jeziku
  http://struna.ihjj.hr/ Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku.

  3Enciklopedije
  http://www.enciklopedija.hr/  Hrvatska enciklopedija mrežno je izdanje Hrvatske enciklopedije profesionalno je uređivana enciklopedija besplatno dostupna i komunikacijski otvorena svojim čitateljima (korisnicima). Temelji se na knjižnom (tiskanom) izdanju koje je objavljeno u 11 svezaka od 1999. do 2009. godine.
  http://proleksis.lzmk.hr/ Proleksis enciklopedija zasniva se na tiskanom izdanju Opće i nacionalne enciklopedije u 20 svezaka.
  http://krlezijana.lzmk.hr/ Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži
  https://www.britannica.com/ Najpoznatija svjetska enciklopedija, nudi niz besplatnih poveznica i informacija, ali za cjelovito pretraživanje same enciklopedije potrebna je pretplata (£49.95)
  http://www.newadvent.org/cathen/ Katolička enciklopedija daje čitatelju cjelovite informacije o katoličanstvu ili katolicizmu – pristup je besplatan
  http://www.pantheon.org/ enciklopedija mitologije, folklora i religije – pristup je besplatan
  http://www.artcyclopedia.com/ pretraživač umjetnika, umjetničkih pokreta, muzeja i sl ., popis 9000 umjetnika, 2900 umjetničkih stranica, 160000 linkova – pristup je besplatan
  http://www.lzmk.hr/ Stranica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

    4.  Priručnici
  http://www.merckmanuals.com/professional Zdrastveni priručnik za dijagnozu i terapiju zdrastvenih poremećaja, pisano svakodnevnim jezikom – pristup je besplatan
  http://www.answers.com/ wiki pitanja i odgovori, kombinirani s rječnicima, priručnicima i enciklopedijama – pristup je besplatan

  5. Statistike
  https://www.dzs.hr/default.htm Publikacije, popisi, pregled podataka iz statističkih baza, poveznice na međunarodne organizacije i statističke zavode u svijetu, županijski statistički uredi
  http://www.citypopulation.de/Statistike i demografske karte većih gradova u svijetu uključujući Hrvatsku

 2. E – knjige
 3. E – časopisi
 4. Baze podataka – otvoreni pristup

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac