Otvorenje izložbe “Asocijativna grafička slika”

Pozivamo vas u Knjižnicu za mlade, Ivana Banjavčića 8, u petak, 17. rujna 2021. u 19 sati na otvorenje izložbe „Asocijativna grafička slika“ Davorke Čavar.

Postav se može razgledati do 14. listopada 2021. godine te se je pritom potrebno pridržavati važećih epidemioloških mjera.

„Rasplinjavanje, apstrahiranje i stiliziranje opisnih formi u čisti likovni (grafički, crtački) govor, tj. u seriju oštrih linija i ploha koje su u snažnom kontrastu prema praznini plohe papira, u kolorističke opozicije jarko crvenih i potpuno crnih ploha, ili „snolika“ astralna plavetnila, u niz jednostavnih i složenih kompozicija ravnih i zakrivljenih šiljastih formi različitih vektora (podsvjesna naznaka ogoljenih šuma, planina?), ponavljanja, varijacije ritma, nisu bez unutarnjeg razloga, logike i „racia“. Sasvim suprotno! Odabir ovih i ovakvih elemenata i likovnih kompozicija proizišao je iz potrebe da se u vanjski svijet prenesu nagomilana duševna stanja i psihičke senzacije, a to se jedino može učiniti ako umjetnik posegne prema univerzalnim arhetipskim stiliziranim formama (to se ne odnosi samo na morfologiju likovnih formi, već i temeljnu simboliku boje) koje samim time postaju i osnove za asocijacije, što i naslov ove serije radova sugerira.“ Alfred Krupa

Davorka Čavar rođena je 30. 12. 1969. godine u Sarajevu gdje završava osnovnu i srednju grafičku školu. Akademiju likovne umjetnosti u Sarajevu na odjelu grafike u klasi profesora Dževada Hoze upisuje 1998. godine. Zbog ratnih djelovanja u Sarajevu napušta studij te nakon četiri ratne godine odlazi u Široki Brijeg. Tamo se 1996. oformljuje Akademija likovnih umjetnosti gdje nastavlja studij na odjelu grafike u klasi profesora Miroslava Šuteja te diplomira 2002. godine i stiče zvanje akademski grafičar i profesor likovne kulture. Osnivači ALU u Širokom Brijegu su profesori Stipe Sikirica, Vasilije Josip Jordan i Miroslav Šutej. U Srednjoj školi likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru zapošljava se 1998. godine i vodi odjel grafika. Kao profesor radi do 2006. godine te odlazi u mirovinu. Imala je više skupnih i dvije samostalne izložbe. Učestvuje na skupnoj izložbe Karlovačkih likovnih susreta u galeriji „Vjekoslav Karas“ u Karlovcu. Trenutno živi i radi u Rečici kraj Karlovca.