Otvorenje izložbe “Susjedi Slovenci – Slovenci u Hrvatskoj” i predavanje “Slovenci u Hrvatskoj”

U ponedjeljak, 4. studenog 2019. u 18 sati, u predvorju Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u Karlovcu održat će se otvorenje izložbe “Susjedi Slovenci – Slovenci u Hrvatskoj”. Na izložbi, koju je pripremila Nacionalna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (Helena Janežič) u suradnji s Inštitutom za narodnostna vprašanja u Ljubljani (dr. Barbara Riman), predstavit će se društveni život Slovenaca u Hrvatskoj te njihovo kulturno stvaralaštvo i publiciranje, kojim se želi ukazati na bogatstvo koje slovenskom narodu stoljećima donose Slovenci izvan svoje matične domovine.
Autorice izložbe: Helena Janežič, zaposlena u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici Ljubljana, voditeljica Zbirke Slovenaca izvan Republike Slovenije. Autorica je više izložbi na temu Slovenaca koji ne žive u matičnoj domovini te autorica radova o temama slovenskog iseljeništva. Dr. Barbara Riman, voditeljica riječke podružnice Inštituta za narodnostna vprašanja u Ljubljani, predsjednica Saveza slovenskih društava u Hrvatskoj. Područja znanstvenog interesa: slovenska manjina u Hrvatskoj, slovenska etničnost u Hrvatskoj u prošlosti.
Pozvani ste da upoznate susjede Slovence!

Slovenci u Hrvatskoj, i stranci i iseljenici, postali su manjina tek nakon 1991. godine, unatoč činjenici da su stoljećima živjeli u Hrvatskoj. O ovoj će temi na predavanju govoriti dr. Barbara Riman, zaposlena na Institutu za etnološka istraživanja u Ljubljani, koautorica izložbe Susjedi Slovenci i autorica nekoliko znanstvenih radova na tu temu. Predstavit će povijest slovenstva i Slovenaca u Hrvatskoj s naglaskom na 20. stoljeće, kada se njihov položaj osobito brzo mijenjao. Znate li da je slovenstvo u Hrvatskoj doživjelo najveći procvat između dva rata? Jeste li čuli da danas u Hrvatskoj djeluje čak sedamnaest slovenskih društava?
Dobrodošli na predavanje dr. Riman, koja će nas odvesti u manje znani svijet Slovenaca u Hrvatskoj.

V ponedeljek, 4. novembra 2019 ob 18 uri, v preddverju Mestne knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ v Karlovcu bo odprta razstava “Sosedje Slovenci – Slovenci na Hrvaškem”.
Na razstavi, ki jo NUK (Helena Janežič) pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja (dr. Barbara Riman), predstavilo se bo društveno življenje Slovencev na Hrvaškem ter njihova kulturna ustvarjalnost in publiciranje, katerem se želi opozoriti na bogatstvo, ki ga slovenskemu narodu stoletja prinašajo rojaki izven matične domovine.
Avtorici razstave: Helena Janežič, zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kjer skrbi za Zbirko tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije. Je avtorica več razstav na temo Slovencev, ki ne živijo v matični domovini in prispevkov na temo slovenskega izseljenstva. Dr. Barbara Riman, vodja reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Področja raziskovalnega interesa: slovenska manjšina na Hrvaškem, slovenska etničnost v preteklosti na Hrvaškem.
Vabljeni, da spoznate sosede Slovence!

Slovenci na Hrvaškem, tako zamejci kot izseljenci, so postali manjšina šele po letu 1991, kljub dejstvu, da na Hrvaškem živijo že več stoletji. O tej temi bo na predavanju spregovorila dr. Barbara Riman, zaposlena na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, soavtorica razstave Sosedje Slovenci in avtorica več znanstvenih del na to temo. Predstavila bo zgodovino slovenstva in Slovencev na Hrvaškem s poudarkom na 20. stoletju, ko se je njihov položaj še posebej hitro spreminjal. Veste, da je slovenstvo na Hrvaškem doživelo največji razcvet v času med obema vojnama? Ste že slišali, da na Hrvaškem danes deluje kar sedemnajst slovenskih društev?
Lepo vabljeni na predavanje dr. Rimanove, ki nas bo popeljala v malo znani svet slovenstva na Hrvaškem.