Vodič za korisnike

ADRESA I RADNO VRIJEME:

SREDIŠNJA KNJIŽNICA
Ljudevita Šestića 1
47000 Karlovac
tel: 047/412-377

Kućni brojevi:

 Telefonsko produženje građe  222
 Informativno-posudbeni odjel  100, 101, 117
 Stručna literatura  116
 Bibliobusna služba  102
 Odjel za djecu i mladež  103
 Odjel audiovizualne građe  105
 Nabava i obrada  106
 Služba za koordinaciju programa i usluga, najam dvorane  107
 Ravnateljica  108
 Tajništvo  109
 Računovodstvo  110
 Zavičajni odjel  111
 Matična služba  113
 Studijski odjel  114
 Knjigovežnica  118
 Informatička služba  118
 Odjel za predškolski uzrast  119


KNJIŽNICA ZA MLADE

Banjavčićeva 8
47000 Karlovac
tel: 047/614-188


KNJIŽNIČNA STANICA ŠVARČA

Trg sv. Franje Ksaverskog 2
47000 Karlovac
tel: 047/431-681


UPIS U KNJIŽNICU

– Pravo korištenja uslugama knjižnice imaju građani Republike Hrvatske sa stalnim boravkom na području Karlovačke županije, te učenici i studenti s područja drugih županija koji se školuju na području Karlovačke županije.
– Prilikom upisa potrebno je predočiti osobni dokument
– Članarina vrijedi 1 godinu (365 dana) od dana upisa.
– Članska iskaznica je neprenosiva.
– Član je obavezan člansku iskaznicu predočiti kod svakog dolaska u knjižnicu.
– U slučaju zagubljene članske iskaznice izrada duplikata se naplaćuje.
– Ravnatelj knjižnice može odlučiti o prestanku članstva.

Za upis fizičke osobe u knjižnicu potrebno je ispuniti pristupnicu s osnovnim podacima. Pristupnicu možete preuzeti s linka i dostaviti ju potpisanu dolaskom u Knjižnicu. Za maloljetne osobe pristupnicu ispunjava i potpisuje roditelj ili skrbnik.

Članarina (godišnja):
– bebe i djeca predškolske dobi – besplatno
– djeca i mladež od 7. do 18. godine starosti 30,00 kn
-nezaposleni (uz predočenje evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje) 30,00 kn
– umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu) 30,00 kn
– ostali 50,00 kn
– članovi Bibliobusne službe 20,00 kn
– studenti 30,00 kn

Zakasnina (po danu i knjizi 0,50 kn / maksimalno 50,00 kn)
Zakasnina za AV građu (po danu i jedinici 5,00 kn / maksimalno 50,00 kn)
Izdavanje duplikata članske iskaznice 10,00 kn

Fotokopiranje stranice crno-bijelo A4 1,00 kn
Fotokopiranje stranice crno-bijelo A3 2,00 kn
Skeniranje stranice 3,00 kn
Ispis stranice 0,50 kn
Oštećena/uništena spremnica za CD – jednostruka 2,00 kn, dvostruka 5,00 kn
Oštećena/uništena spremnica za DVD – jednostruka 5,00 kn, dvostruka 7,00 kn

Knjižnica za mlade, Banjavčićeva 8, Karlovac

Usluga korištenja Interneta prvih sat vremena je besplatna za sve članove Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”. Svaki sljedeći sat naplaćuje se 5,00 kuna.

Pretraživanje Interneta za korisnike koji nisu članovi Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” iznosi 5,00 kuna po satu.


PRAVILA GRADSKE KNJIŽNICE “IVAN GORAN KOVAČIĆ” KARLOVAC

– Usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice.
– Prilikom korištenja usluga knjižnice potrebno je predočiti člansku iskaznicu.
– Članovi knjižnice mogu posuditi knjige i ostalu knjižničnu građu.
– Rijetke knjige, priručnici, enciklopedije, periodičke publikacije, zaštićeni fond i zbirke neknjižne građe ne posuđuju se izvan knjižnice.
– Stara i rijetka građa se ne može fotokopirati.
– Član knjižnice može posuditi odjednom 3 naslova knjiga, 3 naslova AV građe i 2 naslova e-knjige.
– Knjige se posuđuju na rok od 20 dana, nakon čega se plaća zakasnina po knjizi i po danu.
– CD-i, CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi mogu se posuditi na rok od 7 dana, nakon čega se plaća zakasnina po jedinici građe i danu.
E-knjige posuđuju se na rok od 21 dan bez mogućnosti produljenja roka posudbe.
– Posuđene knjige mogu se dva puta produžiti.
– Oštećena i izgubljena knjižnična građa nadoknađuje se novom ili se plaća odšteta u visini vrijednosti građe.


ODRŽAVANJE REDA U KNJIŽNICI

Prostorije Knjižnice mogu se koristiti samo za određenu namjenu.
Nenamjensko korištenje prostorija Knjižnice od strane članova, djelatnici Knjižnice spriječiti će pravovremenim intervencijama, uz pomoć dežurne osobe, a u slučaju krajnje potrebe pozvat će u pomoć službe MUP-a.

U prostorijama Knjižnice zabranjeno je:
– glasno govoriti
– smetati drugim članovima u njihovom radu
– ometati rad djelatnika Knjižnice
– koristiti role, bicikl
– jesti ili piti
– pušiti
– dovoditi životinje (osim u terapijske svrhe)
– neprimjereno se ponašati
– oštećivati knjige i drugu knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
– dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je obvezan prijaviti djelatniku zaduženom za nadzor
– u čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima dopušten je isključivo izvan prostora čitaonica.

Korisnici koji ne poštuju ova ograničenja mogu izgubiti pravo korištenja usluga knjižnice.

ČLANSKA ISKAZNICA

ISKAZNICA prednja strana manje

ISKAZNICA zadnja strana manje

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac