Predavanja neurologinje Emilije Erdeljac i psihologa Domagoja Švegara

 

Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji-podružnica Karlovac i Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“organiziraju dva predavanja: Glavobolje i stres kao posljedice napora i u pravnoj profesiji koje će održati Emilija Erdeljac, dr. med., neurologinja je Opće bolnice Karlovac te Kako počinitelji nasilnih delikta i osobe s povišenom psihopatijom prepoznaju emocionalne izraze na licima?  koje će održati dr.sc. Domagoj Švegar. Predavanja će se održati na Odjelu AV građe Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac u srijedu, 20. ožujka 2019. u 17:30h i to u sklopu projekta Srijedom u pravu. Organizacijski  dio ovih predavanja preuzima Marina Jarnjević, koordinatorica karlovačke podružnice Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji te Miroslav Katić ispred Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“. Predavanje je namijenjeno karlovačkim pravnicama te djelatnicima Gradske knjižnice.

Više o predavanjima i predavačima:

Glavobolje se ubrajaju u najčešće neurološke bolesti. Oko 98% ljudi ima barem jednu epizodu glavobolje u životu. Svaki deseti čovjek u životu ima napade migrene. Trećina stanovništva gotovo svakodnevno pati od tenzijske glavobolje. Na predavanju će biti govora o faktorima koji su najčešći izazivač glavobolja, kao i o liječenju.

Emilija Erdeljac, neurologinja je Opće bolnice KArlovac. Diplomirala je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Do 2007. radi u Ambulanti obiteljske medicine u Draganiću, godine 2007. započinje specijalizaciju iz neurologije u Općoj bolnici Karlovac, a 2008. je nastavlja u Klinici za neurologiju KBC-a Zagreb. Godine 2011. položila je specijalistički ispit iz neurologije, a 2014. završava edukaciju EMNG dijagnostike. Danas radi u Službi za neurologiju OB Karlovac.

Emocionalni izrazi lica važni su komunikacijski znakovi koji usmjeravajući interpersonalne interakcije pospješuju prilagodbu i funkcioniranje pojedinca. Sposobnost njihovog prepoznavanja presudna je za socijalno funkcioniranje pojedinca, a otkrivanje specifičnih deficita u prepoznavanju emocionalnih izraza nužno je za razumijevanje nasilnog ponašanja i pružanja smjernica za preventivne intervencije.

Domagoj Švegar završio je studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Magisterij znanosti s područja kognitivne psihologije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, a doktorirao je istom fakultetu 2010. godine. Autor je dvije znanstvene monografije i 20-ak znanstvenih radova većinom iz područja kognitivne psihologije i emocija. Danas radi kao poslijedoktorand na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.