Predavanje dr. sc. Ivana Jugović “Podrška dobrobiti učenika i nastavnika: Programi osnaživanja socio-emocionalnih kompetencija”

U okviru 12. tjedna psihologije dr. sc. Ivana Jugović održat će predavanje “Podrška dobrobiti učenika i nastavnika: Programi osnaživanja socio-emocionalnih kompetencija” 21. veljače 2019. u Ilirskoj dvorani.
Socio-emocionalne kompetencije sklop su vještina koje omogućuju osobi da prepozna vlastite emocije i njima upravlja, uvažava perspektivu drugih, ostvaruje kvalitetne međuljudske odnose, odgovorno donosi odluke i učinkovito se nosi s izazovnim situacijama. Istraživanja pokazuju da djeca, koja su usvojila socijalno-emocionalne kompetencije, imaju bolji obrazovni uspjeh, bolje mentalno zdravlje i odnose s vršnjacima, te da su sklonija pomoći drugima. Dobre socio-emocionalne kompetencije nastavnika su također važne, kako za njihovu osobnu dobrobit i konstruktivno nošenje sa stresom, tako i za razvoj ovih vještina kod učenika. U ovom će predavanju dr. sc. Jugović, osim znanstvenih spoznaja, predstaviti i programe za osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija u školskom kontekstu. Na temelju vlastitih iskustava s radionica koje je vodila, opisat će praktične aktivnosti kojima se ove vještine mogu ojačati kod učenika i nastavnika.
Dr. sc. Ivana Jugović je viša znanstvena suradnica zaposlena na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Diplomirala je psihologiju 2004. godine, a doktorirala 2010. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2018. godine završila je edukaciju iz geštalt psihoterapije. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima iz područja obrazovanja, objavila 20-ak znanstvenih radova i održala preko 40 izlaganja na konferencijama o temama kao što su učenička motivacija i obrazovni odabiri, profesionalni razvoj učitelja, prevencija nasilja u školama te rodna nejednakost u obrazovanju i obitelji. U posljednje se vrijeme najviše bavi socio-emocionalnim kompetencijama i psihološkom dobrobiti učenika i nastavnika, pritom kombinirajući znanja i iskustva koje je stekla kroz geštalt psihoterapiju i znanstveno-istraživački rad.