Predavanje Kabala i razine tijela: dr.sc. Miljenko Brkić

Pozivamo vas na predavanje dr.sc. Miljenka Brkića Kabala i razine tijela koje će se održati u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine u 18 sati, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.

Kabbala je mistički pristup sadržaju Biblije, stoga se može govoriti o židovskoj Kabbali koja se odnosi na tekstove Starog zavjeta, i o kršćanskoj Kabbali koja se odnosi na tekstove Novog zavjeta.Mistički pristup znači pristup u kojem se traži iskustveni doživljaj približavanja Bogu i postizanja sjedinjenja s Bogom.

Ljudsko tijelo nije nikada bilo izričitom temom Kabale (קׇבָּלָה). Govorilo se o fizičkom tijelu (hebr. גוּף guf), ali nikada o višim razinama tijela kao što je to slučaj u hinduističkoj jogi, ili u kršćanstvu, na primjer Pavao koji govori, u 1. poslanici Korinćanima o uskršavanju duhovnog (soma pneumatikos), a ne zemaljskog, fizičkog tijela. Ipak mnoga spominjanja ne samo fizičkog tijela u Kabali, kao na primjer Božjeg tijela u knjizi Šiur Koma (שיעור קומה), stvaranje umjetnog čovjeka (Golem), ukazuju na potrebu jednog sustavnog razmatranja tijela, ne samo tijela u ovom fizičkom (Asija) svijetu, nego i u višim svjetovima (Jecira, Beria, Acilut). Ta potreba je vidljivija ako se ima na umu govor o reinkarnaciji (gilgul: ponovno utjelovljenje) u Kabali i tijelo Adama Kadmona koje nije od ovog, fizičkog svijeta, nego se javlja prije najviše razine svjetova, prije svijeta Acilut. Stoga je svrha ovog članka ukazati na potrebu tematiziranja višeslojnosti ljudskog tijela ili, na postojanje viših razina tijela.
Dr.sc. Miljenko Brkić diplomirao je filozofiju i francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je temom “Filozofija i paideia u Hegelovom djelu”. Radio je kao profesor filozofije, psihologije i francuskog jezika na karlovačkoj Gimnaziji, a kasnije kao profesor na katedri Filozofije odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Nakon višegodišnjih istraživanja i promišljanja mnogih filozofskih i teoloških koncepata, kabala, kojoj pristupa s neobičnom strašću, zaokružuje njegovo misaono iskustvo.