Predavanje prof. Miljenka Brkića “Psihologija Kabale u teoriji i praksi”

Pozivamo vas na predavanje prof. Miljenka Brkića o psihologiji Kabale u teoriji i praksi koje će se održati u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine u 18 sati, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac.
Kabala je židovsko mistično ezoterično učenje o Bogu i svijetu. Nastoji objasniti svijet na osnovi tumačenja brojčanih odnosa i tumačenja slova. Mudrost kabale proučava se na temelju kabalističkih knjiga, koje opisuju strukturu duhovnih svjetova, kao i način na koji svatko od nas može stupiti u njih. Ovi svjetovi nisu fizička mjesta, koja zauzimaju prostor i vrijeme, već duhovna stanja koja svaki kabalist doživljava. U posljednjih sto godina, svi su kabalisti, bez iznimke, jasno i u brojnim prilikama, napomenuli da je u današnje vrijeme kabala dostupna svima te da je neophodna metoda razrješenja globalne krize, čiji su dolazak predvidjeli, a s kojom se danas suočavamo.
U Kabali se govori o pet razina duše i na svakoj od tih razina postoji odgovarajuća praksa. Riječ je o postupcima kojima se čovjek postupno uzdiže na više razine duše, a time i na više razine zbilje. Razine duše (nefeš, ruah, nešama, haja, jehida) odgovaraju razinama svjetova (Asija, Jecira, Beria, Acilut, AK) koji imaju svoje posebnosti i traže prikladan način djelovanja, postupke kao što su osvješćivanje tijela, meditacija, molitva (tfila), pomnost (kavana), prianjanje uz Boga (devekut). U predavanju će prof. Brkić izložiti temeljne postavke o razinama duše te objasniti bit pripadnih im tehnika.
Prof. Miljenko Brkić diplomirao je filozofiju i francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je temom “Filozofija i paideia u Hegelovom djelu”. Radio je kao profesor filozofije, psihologije i francuskog jezika na karlovačkoj Gimnaziji, a kasnije kao profesor na katedri Filozofije odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Nakon višegodišnjih istraživanja i promišljanja mnogih filozofskih i teoloških koncepata, kabala, kojoj pristupa s neobičnom strašću, zaokružuje njegovo misaono iskustvo.