Predstavljanje knjige i stručno-akademski razgovor o knjizi “Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti” autora prof. dr. sc. Borisa Škvorca

Pozivamo vas da nam se pridružite na predstavljanju knjige i stručno-akademskom razgovoru o knjizi “Naracija nacije: problemi (književne) pri/povijesti” autora prof. dr. sc. Borisa Škvorca. U Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac (Ljudevita Šestića 1) knjigu će 21. 5. 2018. u 18:00 sati uz autora, prof. dr. sc. Borisa Škvorca, redovitog profesora u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, predstaviti i prof. dr. sc. Krešimir Bagić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te dr. sc. Danko Plevnik.
Knjiga Naracija nacije (Književni krug Split, recenzenti Krešimir Bagić, Goran Rem i Joško Božanić) prvi je dio troknjižja, knjiga koje se bave modalitetima kojima pisci i književni povjesničari modeliraju ideju nacije, njezinih ideologija, izmišljaja povijest i dominantnih vrijednosti. Knjiga promišlja kompleksne odnose povijesti i pripovijesti, svijeta i teksta, književne fikcije i medijskih konstrukata, ideologije i izgradnje (književnoga) kanona. Važan je prilog recentnoj nacionalnoj humanistici. Knjiga će zainteresiranu akademsku javnost upozoriti na aporije i zamke svake vrste usustavljivanja i kanoniziranja u području kulturnih praksi, osobito u području književne povijesti. K tome ta će knjiga studentima hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, uopće filolozima biti poticajno štivo koje će nuditi drukčiji pogled na tradiciju i mogućnosti govora o njoj. U ovoj prvoj knjizi problematizira se sama ideja povijesti, pa onda i povijesti književnosti. Primjeri su iz hrvatske i drugih južnoslavenskih povijesti književnosti. Kroz tekstove o Šenoi i Slamnigu najavljuje se druga knjiga, koja će se baviti književnim politikama i ideologijama suvremenih hrvatskih pisaca. Treća knjiga, koja je također u pripremi, bavi se politikama i poetikama dvojice vjerojatno najzanimljivijih hrvatskih književnika dvadesetog stoljeća, onom Miroslava Krleže i onom Ive Andrića.

Prof. dr. sc. Boris Škvorc, redoviti profesor u trajnom zvanju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Honorary Fellow Macquarie University, Sydney, Reserach Fellow Hankuk University, Seoul. Profesor je kulturalne i književne teorije te povijesti književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje drži kolegije Teorija književnosti, Metodološki pristupi književnom tekstu, Krleža i Andrić i Čitanje književnog teksta. Na Katedri za teoriju književnosti u Zagrebu držao je godinama kolegije Problemi književne povijesti i Postkolonijala teorija. Sudjeluje u izvođenju doktorskog studija humanističkih znanosti Filozofskog fakulteta u Splitu te Doktorskog studija Hrvatska filologija u interkulturalnom kontekstu (kroatistika) i Doktorskog studija književnosti, izvedbene umjetnosti i filma (komparatistika) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Počasni je član Odsjeka za međunarodne studije Macquarie Sveučilišta iz Sydneya i pridruženi istraživač Hankuk Sveučilišta iz Seoula, u Institutu za interkulturalne studije.
Dvadeset godina živio je i predavao na Sveučilištu u Sydneyu, te godinu dana u Seoulu na Hankuk Sveučilištu. Danas živi i radi u Splitu i Donjem Prilišću pored Karlovca.
Škvorc je autor ukupno četiri monografije: Ironija i roman, u Krležinim labirintima (2003.), Gorak okus prešućenog (Ironija i ironično u suvremenoj hrvatskoj književnosti) (2005.), Australski Hrvati: mitovi i stvarnost (2005.) i Naracija nacije: Problemi (književne) pri/povijesti (2017.). Autor je dviju antologija: Nema afrodizijaka do usamljenosti (2005.), antologija suvremene australske kratke priče; te When a Man Gets Terrably Frightened (Kad se čovjek jako uplaši), antologija hratske kratke priče na engleskom, objavljene u Sydneyu.
Također je autor četrdesetak izvornih znanstvenih članaka objavljenih u SAD-u, Australiji, Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Južnoj Koreji, Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj. Objavljivao je, također, publicističke tekstove u Kolu, Republici, Quorumu, Književnoj reviji i Hrvatskoj reviji. Pet godina bio je kolumnist Slobodne Dalmacije gdje je pisao o društvenim i političkim temama.

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Predstojnik katedre za stilistiku, Odsjek za kroatistiku Filofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor stilistike, autor nekoliko knjiga i zbornika. Također je pisac s više objavljenih zbirki pjesama i književni kritičar.

Prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, izvanredni profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, pročelnik odsjeka za kroatistiku, glavni i odgovorni urednik časopisa Fluminensia (WoS i Scopus). Autor je nekoliko knjiga i zbornika te brojnih članaka iz područja teorije književnosti i filozofije.

Dr. sc. Danko Plevnik, publicist, novinar, književni kritičar, esejist, legolog, geopolitolog, politički analitičar i znanstvenik. Doktorirao je informacijske znanosti 1986. godine. Član je Izvršnog odbora Hrvatskoga novinarskog društva i mnogih udruženja kao što su Association of European Journalists i Internation Federation of Journalists.