Predstavljanje knjige “Ovisnosti – Prevencija, liječenje i oporavak”

U ponedjeljak, 19. 11. 2018., s početkom u 18 sati održat će se predstavljanje knjige prof. dr. sc. Zorana Zoričića “Ovisnosti – Prevencija, liječenje i oporavak”. Knjigu će uz autora predstaviti i recenzent knjige, prim. Anto Orešković, dr. med. Organizatori susreta su Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i Grad Karlovac.
Ovisnosti – Prevencija, liječenje i oporavak sveučilišni je udžbenik koji po prvi put cjelovito i objedinjeno piše o svim ovisnostima te prikazuje modele tretmana ovisnosti razvijene u našoj zemlji i primjerene našoj populaciji. Svrha je ovog udžbenika da studentu pruži osnovna znanja s područja bolesti ovisnosti, poremećaja i problema povezanih s uporabom psihoaktivnih tvari, da ga upozna s osnovnim farmakoterapijskim, psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima, da ga upozna, a dijelom i osposobi za preventivni rad na području ovisnosti, mjere rane dijagnostike bolesti ovisnosti, ranih i kratkih intervencija, motivacijskih intervjua, za rad u multidiscilinarnom timu te upozna s važnošću i mjerama rehabilitacije. Namijenjen je studentima četiriju fakulteta na kojima je autor predavač s temom ovisnosti (Stomatološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište, Kineziološki fakultet), te priručnik za liječnike i specijaliste. Osim toga, knjiga je temeljna literatura za stručne seminare za djelatnike “pomagačkih profesija”, koji se u svom radu susreću s problemom ovisnosti (socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, učitelji, nastavnici…).

Udžbenik je podijeljen u pet osnovnih poglavlja.
Prvo poglavlje daje općeniti prikaz problema ovisnosti, kratak povijesni prikaz razvoja fenomenologije ovisnosti u svijetu i u nas, prikazuje aktualne klasifikacijske sustave, predočuje osnovne psihoterapijske i socioterapijske metode rada, naglašava važnost okruženja pojedinca, psihosocijalni i obiteljski kontekst ovisnika te potrebu stvaranja dugotrajnog, sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa liječenju.
Drugo poglavlje obrađuje problematiku alkoholom uzrokovanih problema i poremećaja, epidemiologiju, etiologiju, prevalenciju i liječenje, opisuje nastanak i razvoj “Zagrebačke alkohološke škole””
Treće poglavlje obrađuje probleme i poremećaje povezane sa psihoaktivnim tvarima, njihovu etiologiju, važnost za društvo, epidemiologiju i podjelu. Daje se detaljan prikaz nastanka i razvoja sustava liječenja u RH, prikazuje se supstitucijska terapija, njezino značenje i mjesto, metode smanjenja štete, važnost terapijskih zajednica, problematizira se pitanje odustajanja od dugoročnije rehabilitacije.
U četvrtom i petom poglavlju prikazane su tzv. nove, nekemijske ovisnosti – patološko kockanje, ovisnost o računalnim igrama, sadržajima na internetu.