Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “Tjelesno vježbanje i zdravlje” autorice Marjete Mišigoj-Duraković i suradnika

U Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, 28. 11. 2018. u 18:30 sati, bit će predstavljen sveučilišni udžbenik “Tjelesno vježbanje i zdravlje” autorice Marjete Mišigoj-Duraković i suradnika, u organizaciji Zajednice saveza športova Karlovačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije. Riječ je o knjizi čiji je osnovni cilj obrazložiti učinke, biološke mehanizme i zdravstvene preporuke za vježbanje, a usmjeren je prvenstveno na područje preventivne medicine. Interdisciplinarnost pristupa osiguralo je 26 suradnika – akademika, istraživača, sveučilišnih profesora, specijalista iz više medicinskih područja, kineziologa, psihologa i nutricionista, dajući obol knjizi koja na više od 550 stranica i u 14 poglavlja temeljito, na aktualnim i vjerodostojnim stručno-znanstvenim izvorima razrađuje tematiku.
Autori polaze od postavke da zdravlje u suvremenom društvu predstavlja temeljnu vrijednost, preduvjet za ostvarivanje produktivnog života u osobnom, socijalnom i ekonomskom smislu. Polazeći od definicije zdravlja, naglašavaju da zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već i stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja te ga se može opisati i kao sposobnost uspješnog podnošenja svakodnevnog napora te potpuno ostvarivanje životnih mogućnosti.

Za razumijevanje tjelesnog vježbanja, autori su iznijeli ključne terminološke definicije pojmova tjelesno vježbanje, sportski trening, sportska rekreacija, tjelesna i zdravstvena kultura i kineziologija, s posebnim osvrtom na definiciju tjelesnog fitnesa i povezanosti sa zdravljem. Iznesena je analiza tjelesnog vježbanja za različita životna razdoblja, a odvojeno poglavlje bavi se problematikom tjelesnog vježbanja u nekim fiziološkim stanjima žene. Temeljem znanstvene literature, autori nadalje dokazuju utjecaj redovite tjelesne aktivnosti i vježbanja na čimbenike rizika za razvoj kroničnih metaboličkih i srčano-žilnih bolesti. Prikazan je učinak vježbanja u prevenciji šećerne bolesti tipa 2, osobito aerobnog vježbanja, i korisnost vježbanja u oboljelih. Poglavlje o debljini obuhvaća prikaz postupaka za procjenu debljine, uzroka nastanka i analizu zdravstvenih posljedica povećane količine tjelesne masti. Tjelesna aktivnost omogućuje smanjenje prekomjerne tjelesne masti i istodobno očuvanje, pa i povećanje mišićne mase, poboljšanje aerobnog fitnesa i smanjenje pojavnosti rizičnih čimbenika za razvoj srčano-žilnih bolesti.
Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih i doktorskih studija, poglavito studijima medicine, kineziologije te studijima fizioterapije. Jednako tako bit će vrijedno štivo i stručnjacima u području javnog zdravstva i zdravstvenog turizma.
(Iz recenzije prof. emeritus dr. sc. Janka Strela, doc. dr. sc. Šime Manole i doc. dr. sc. Milana Miloševića)