Sastanak Čitateljskog kluba Cheeta(j)!

Novi sastanak, predbožićni, 18. 12. 2019. u Knjižnici za mlade u 18 sati. Za tada čitamo i onda raspravljamo o knjizi Pukovniku nema tko da piše Gabriela Garcie Marqueza.