Služba za koordinaciju programa i usluga

Služba za koordinaciju programa i usluga Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” započela je s radom početkom 2015. godine.

Primaran rad službe planiranje je i koordinacija te iniciranje i uvođenje novih knjižničnih programa i usluga odjela i službi za sve korisničke skupine. Organiziraju se i provode marketinške i promidžbene aktivnosti te kreiraju i izrađuju promotivni materijali.

Služba sudjeluje u timu za izdavačku djelatnost knjižnice i dio je razvojnog tima za planiranje i provedbu knjižničnih projekata. Kroz akcije i kampanje služba organizira i potiče skupine korisnika, potencijalnih korisnika i utjecajnih osoba iz okruženja na zagovaranje knjižnice i knjižnične profesije. U organizaciji službe provode se edukacije za djelatnike i korisnike usluga. Aktivno sudjeluje u uređivanju i održavanju mrežne stranice i Facebook stranice knjižnice te vodi brigu o internoj komunikaciji.

Služba prikuplja i organizira mjesečne programe događanja Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Knjižnice za mlade i, povremeno, Knjižnične stanice Švarča. Sveukupan program događanja objavljuje se na mrežnoj stranici knjižnice (http://www.gkka.hr/?page_id=138). Program se ažurira mjesečno i redovito oglašava medijima te interno na mrežnoj stranici i Facebook stranici knjižnice.

Upute organizatorima događanja: http://www.gkka.hr/?page_id=82

Služba za koordinaciju programa i usluga
Broj telefona: 047/412-377 (107)
Broj mobitela: 091/4621032
Elektronička pošta: gkka.1838(at)gmail.com

Ljudevita Šestića 1, Karlovac