Tečaj “Knjižnice i turizam”

U organizaciji Matične službe Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, 24. svibnja 2019. godine, od 10 do 14 sati, održat će se besplatna edukacija za knjižničare Karlovačke županije. Tečaj “Knjižnice i turizam” vodit će predavačica dr. sc. Ksenija Tokić.
Dr. sc. Ksenija Tokić, znanstvena suradnica, zaposlena je kao voditeljica knjižnice u Institutu za turizam u Zagrebu gdje između ostalog, od 2013. nadalje, organizira obilježavanje manifestacije Noć knjige. Pomoćna je i web urednica međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog časopisa TURIZAM/TOURISM (izdavač Institut za turizam); glavna je urednica elektroničkih periodičkih publikacija Selektivna bibliografija i Selected Bibliography (izdavač: Institut za turizam).
Glavna područja njezinoga znanstvenog interesa su uloga knjižnica u turizmu i gospodarstvu, znanstveno komuniciranje u digitalnom okruženju, informacijska pismenost vs. nepismenost te bibliometrija. Članica je više domaćih i međunarodnih udruženja: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries – QQML International, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo te Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja.
Sudjelovala je kao koordinatorica, voditeljica ili suradnica na više domaćih i međunarodnih projekata (suradnja sa Svjetskom turističkom organizacijom – UNWTO na izradi višejezičnog Tezaurus turizma i dokoličarskih aktivnosti; Projekt digitalizacije znanstvene i stručne produkcije Instituta za turizam; BITnet – projekt umrežavanja knjižnica s područja turizma pod nazivom itd. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova u različitim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova (domaćih i međunarodnih). Bibliografija radova dostupna je na bazi CROSBI, na linku:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/348745.

Nacionalni Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici provodi program cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog usavršavanja knjižničara i informacijskih stručnjaka. Tečajevi su namijenjeni knjižničarima iz svih vrsta knjižnica, pomoćnim knjižničarima, studentima knjižnične i informacijske znanosti te široj stručnoj zajednici.
Sudionici tečaja upoznat će se s teorijskim osnovama povezanosti knjižnica i turizma. Radionica će pokazati s jedne strane na koje sve načine knjižnice već sudjeluju u razvoju turizma, a s druge strane i što je još potrebno učiniti da baština, kao i ostali resursi u knjižnicama, postanu turistički proizvod na obostranu korist.
http://cssu.nsk.hr/tecajevi/knjiznice-i-turizam/