Tri siela

TRI SIELA NARODNE ČITAONICE KARLOVAČKE
Obrazovno – povjestna crta uz svjetlopisne slike na prvoj izložbi trojedne kraljevine izložena 1864.

Internet-digitalno izdanje

Izdavač:

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”
Karlovac, 2003.

Osnovni podatci:

* Dimenzije: 28 X 41 cm
* Rukopis autogr.
* Drvene korice sa srebrenim ukrasima

max-01
max-02
max-03
max-04
max-05
max-06
 max-07
 max-08
 max-09
 max-10
 max-11
 max-12
 max-13
 max-14
 max-15
 max-16
 max-17
 max-18
 max-19
 max-20
 max-21
 max-22
 max-23
 max-24
 max-25
 max-26
 max-27
 max-28
 max-29
 max-30
 max-31
 max-32
 max-33
 max-34
 max-35
 max-36
 max-37
 max-38

Ljudevita Šestića 1, Karlovac