Društvo knjižničara Karlovačke županije

Karlovački knjižničari prvotno se strukovno organiziraju 1959. godine pristupajući Hrvatskom bibliotekarskom društvu. Od 2006. godine Društvo je organizirano pod nazivom ” Društvo knjižničara Karlovačke županije ” kao nevladina, nepolitička, neprofitna strukovna udruga djelatnika knjižničarske struke Karlovačke županije. Članovi su knjižničari školskih, narodnih, visokoškolskih, specijalnih knjižnica.

Logo_DKKZ_novi

CILJEVI DRUŠTVA

U cilju razvoja i zaštite knjižničarske struke Društvo:
– radi na promicanju i razvijanju kvalitetnih knjižničarskih usluga i informacijskih službi
– potiče osnivanje i razvitak knjižnica
– djeluje ka podizanju svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine
– promiče i zastupa interese djelatnika knjižničarskih zvanja.

DJELATNOSTI DRUŠTVA 

– praćenje zakonskih propisa o knjižničnim i informacijskim službama i pružanje stručne pomoći u izradi zakona, propisa i normi
– sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i u izradi programa tog usavršavanja
– poticanje stručnog stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima
– poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama
– suradnja s udrugama i ustanovama srodnih djelatnosti i službi.

USTROJ DRUŠTVA

Predsjednica DKKŽ
Astrid Grobenski Grgurić,  dkk@gkka.hr
tel: 047/412-377 (105)

Potpredsjednica
Vedrana Kovač Vrana
tel: 047/412-376(116)

Upravni odbor
Nataša Vojnović
Gabrijela Vine

Nadzorni odbor
Marinko Polović
Jasna Lakner
Gordana Šutej

Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva

Etičkim kodeksom Hrvatskoga knjižničarskog društva određuju se temeljna pravila ponašanja koja obvezuju djelatnike u knjižničarskoj struci.
Kodeks treba upoznati nove članove struke s pravilima profesionalnog ponašanja, podsjetiti iskusne knjižničare na njihovu profesionalnu odgovornost pred javnošću te potvrditi u javnosti povjerenje u struku. Hrvatsko knjižničarsko društvo poziva knjižnične djelatnike da se u svom radu rukovode načelima navedenim u ovom kodeksu:
1. Najviša razina profesionalnog djelovanja u skladu s odgovarajućim međunarodnim i domaćim stručnim normama radi unapređivanja knjižničarske djelatnosti.
2. Razvoj i očuvanje intelektualnih sloboda pojedinaca te zaštita osnovnih demokratskih načela šire društvene zajednice.
3. Priznavanje prava na znanje i neometan pristup informacijama za sve.
4. Dostupnost različitih vrsta građe i izvora za sve skupine korisnika.
5. Poštivanje autorskog prava.
6. Poštivanje privatnosti korisnika.
7. Zaštita i promicanje domaće i svjetske kulturne baštine.

Knjižnični djelatnici provođenje navedenih općih načela osiguravaju kroz profesionalno djelovanje zalažući se u svom radu posebno za:
* jednak pristup informacijama za sve korisnike bez obzira na njihova osobna obilježja, posebne potrebe, spol, nacionalnu pripadnost, vjeru, političko opredjeljenje i društveni status
* primjenu profesionalne prosudbe, bez utjecaja političkih, moralnih i vjerskih gledišta ili materijalnog interesa
* suprotstavljanje i neprihvaćanje bilo kojeg oblika cenzure
* poštivanje prava na povjerljivost i anonimnost korisnika
* stalno stručno usavršavanje i doživotno učenje
* profesionalno uključivanje u nastavni, znanstveni i kulturni život svoje sredine
* suradnju i kolegijalan odnos s pripadnicima svoje i srodnih struka
* čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta struke.

Hrvatsko knjižničarsko društvo osigurava svojim članovima punu potporu u provođenju ovog Kodeksa, pružajući im primijenjenu zaštitu u primjeni načela Kodeksa. Za primjenu i poštivanje Kodeksa nadležno je Etičko povjerenstvo u skladu sa Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva.

KONTAKT

Gradska knjižnica «Ivan Goran Kovačić» Karlovac
Ljudevita Šestića 1
47 000 KARLOVAC
tel: 047/412-377
fax:047/412-371

predsjednica DKKŽ Astrid Grobenski-Grgurić, dkk@gkka.hr
tel: 047/412-377 (105)

PRISTUPNICA

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac