Zavičajna čajanka: Stanko Lasić (In Memoriam)

Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” vas poziva na Zavičajnu čajanku u spomen na nedavno preminulog književnog povjesničara i teoretičaraStanka Lasića, a koja će se održati na Zavičajnom odjelu Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u petak, 13. listopada 2017. u 17 sati. O ovom znamenitom Karlovčaninu govoriti će novinar, publicist i književni kritičar Danko Plevnik, književni kritičar, esejist i leksikograf Velimir Visković, scenarist i redatelj Mladen Ćapin te novinar, kazališni i književni kritičar Tomislav Čadež.

Stanko Lasić hrvatski je književnik, književni povjesničar i kritičar. Rođen je u Karlovcu 25. svibnja 1927., a umro 5. listopada 2017. u Parizu. Studij jugoslavistike i filozofije završio je 1953. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1965. doktorirao disertacijom o M. Cihlaru Nehajevu. Na tome je fakultetu 1955–76. predavao noviju hrvatsku književnost, zatim je bio lektor i profesor na slavističkim katedrama u Francuskoj, a od 1978. do umirovljenja 1995. profesor na Sveučilištu u Amsterdamu. Više na :Hrvatska enciklopedija