Edukacija, skupovi, CSSU

CSSU webinar “Canva – internetski alat za grafički dizajn” za knjižničare s područja Karlovačke županije
Županijska matična služba Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu organizira webinar “Canva – internetski alat za grafički dizajn” (Modul XI. Webinari; Tečaj XI.6.).
Webinar će se održati 11. svibnja 2021. od 13:30 do 15.00 sati za polaznike iz Karlovačke županije.
Predavačica: Marija Šimunović, viša knjižničarka zaposlena u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
svi knjižničari zainteresirani za pohađanje webinara trebaju se javiti voditeljici Županijske matične službe na e-mail adresu maticna@gkka.hr
Opširnije o webinaru: http://cssu.nsk.hr/tecajevi/xi-6-canva-internetski-alat-za-graficki-dizajn/
***********************************

Stručni skup “Ostvarimo potencijale knjižnica – interdisciplinarnost u provedbi programa”
Tema: Moderne tehnologije kao pomoć kod teškoća čitanja i pisanja

Organizator: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora “SUVAG” Karlovac
Mjesto održavanja: virtualno, putem platforme Zoom
Vrijeme održavanja: četvrtak 27. 5. 2021. od 10,00 do 15,00 sati
Opširnije o skupu: https://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/1167/?target=/hr/obavijesti/lista_novosti/10//
Kotizacija se ne naplaćuje.

***************************************

2. Zeleni festival – Karlovačka zelena priča

Mjesto i vrijeme održavanja: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac, petak, 25. 6. 2021. g. od 10.00 do 17.00 sati
Organizator: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac
Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem održava se uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Grada Karlovca

Opširnije: https://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/1178/?target=/hr/

 

Ljudevita Šestića 1, Karlovac